سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 37 / شماره 234 / معنای محراب

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۳۴: معنای محراب.

کلمه مِحْرَابَ چهار بار در قرآن تکرار شده، مَحَارِیب، جمع مِحْرَابَ و یک‌بار در قرآن آمده و از ریشه “حَرَبَ” است. کلماتی که با “حاء” و “راء” شروع می‌شوند زیاد هستند؛ مثل حرز، حرث، حرض و…

کلماتی که دو حرف اول‌شان مثل هم هستند با هم اشتراک معنایی دارند، کلماتی که اول آن‌ها “ح ر” هست اصولاً به معنای نگه‌داشتن، حفظ کردن و از یک چیز بد و منفی دورشدن هستند.

گاهی این حفظ‌کردن و نگه‌داشتن می‌تواند با آرامی باشد و گاهی ممکن است همراه با خشونت باشد، این‌کارِ حرف سوم کلمه است که جهت آن را مشخص می‌کند؛ مثلا “حَرَّ، حُرْ” به معنای حفظ نفس از بندگی. “حَرَثَ و حَارِثْ” به معنای محافظت، نگهبانی دادن. “حَرَصَ و حَرِیصْ” به انسانی می‌گویند که می‌خواهد همه چیز را برای خودش حفظ کند و به دست بیاورد.

“حَرَضَ و تَحْرِیضْ” یعنی تشویق کردن، به قول راغب اصفهانی:

یک چیزی را زیبا نشان بدهی و از آن تعریف بکنی تا طرف تشویق شود آن چیز خوب را به دست بیاورد یا برای خودش حفظ کند.

“حَرَکَ و حَرْکَتْ” باز برای به دست آوردن و نگه‌داشتن چیزی.

“سَلَبَ” یعنی چیزی را برای خودت با تندی از کسی بگیری. “حَرَبَ” هم در آن خشونت است، با کسی می‌جنگی تا چیزی را از او بگیری یا چیزی را برای خودت حفظ کنی و نگذاری آن چیز را از تو بگیرند. “مِحْرَابَ” محل جنگیدن با هوا و هوس، شیطان و… تا نگذاری ارزش‌هایت را از تو بگیرند و بتوانی آن ارزش‌ها را برای خودت حفظ کنی.