سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 37 / شماره 231 / استفاده از اسباب عبادت و ترک آن گناه است.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۳۱: استفاده از اسباب عبادت و ترک آن گناه است.

وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (آل عمران/۳۷)  الله مریم را خیلی عالی پرورش داد، درست است که قرار شد الله مریم را پرورش دهد، اما این سبب نشد که مریم هیچ کفیل و سرپرستی نداشته باشد.

البته خدا نیازی به وسیله و سبب ندارد، ولی وسیله و سبب را الله خودش جزو عبادات گذاشته است؛

مثلاً برای روزی رساندن خداوند به کار کردن ما نیازی ندارد، ولی کار کردن را وسیله و سببی برای به‌ دست آوردن رزق و روزی گذاشته است و آن را جزو عبادات قرار داده است؛ یا مثلاً خوش‌ اخلاقی و شیرین زبانی بین زن و شوهر برای استحکام خانواده جزو وظایف و عبادات ما قرار می‌گیرد و ترک این‌ها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و گناه است.

بعضی‌ها متاسفانه برای رفع مشکلات برای رزق و روزی، برای رفع بیماری، تربیت فرزند و… فقط دعا می‌کنند و برنامه ختم قرآن راه می‌اندازند و کار را به خدا واگذار می‌کنند و به همین دعا و عبادت اکتفا کرده و نام آن را ایمان بالا و توکل می‌گذارند و خودشان هیچ تلاشی نمی‌کنند، برای تربیت فرزند نه تلاشی، نه مطالعه‌ای، نه مشاوره‌ای، نه حوصله‌ای و…انجام نمی‌دهند، بعضی‌ها برای رزق و روزی دنبال شغل و کار نمی‌روند و منتظرند خود شغل یا پول در خانه بیاید.

نسبت به یک بیماری واگیر‌ با آغوش باز به طرف آن می‌روند و می‌گویند ما دل‌مان پاک است، ما دعا خواندیم و بیمار نمی‌شویم.

متاسفانه این دیدگاه‌ها هنوز زیاد مشاهده می‌شود که صحیح نیستند؛ دیدگاه صحیح و قرآنی این است که انسان به امکانات و اسبابی که خود الله در اختیارش گذاشته احترام بگذارد و آن‌ها را انجام دهد و موقع انجام، دعا هم بکند و موفقیتش را از الله بخواهد.  بسیاری از آدمیان این اسباب را به کار می‌گیرند، ولی باز موفق نمی‌شوند.

اصلاً آن اسباب‌ها تا یک جایی ته می‌کشند و اگر آدم از الله کمک نخواهد قطع امید کرده و به آخر خط می‌رسد. شخص بنابر دیدگاه صحیح قرآنی برای رسیدن به هدفی و حل هر مشکلی باید آنچه در توان دارد باید انجام دهد یا برای پرهیز از هر مشکلات و امراض مکلف است احتیاط کند و در حین انجام آن‌ها دعا کند.

این دو تا، یعنی تلاش و توکل با هم بندگی الله می‌شود.