سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 37 / شماره 230 / حاصل دعاهای زن عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۳۰: حاصل دعاهای زن عمران.

در آیه ۳۵ زن عمران بعد از نذر دعا کرد «فتقبل منی» خدایا از من بپذیر و در این آیه می‌گوید: «فتقبلها ربها» خدا آن را پذیرفت.

در آیه ۳۶ هم دعا کرد و ذریه‌اش را، ذریه دخترش مریم را از شر شیطان در پناه الله قرار داد «وانی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم» و در این آیه می‌گوید: «فتقبلها ربها بقبول حسن» یعنی حاصل آن دعاها این می‌شود که الله آن را پذیرفت، مریم را قبول کرد آن هم به قبول حسن به شکل بسیار زیبا و عالی الله مریم را پذیرفت و دقت کنیم

فرمود:

«فتقبلها» نفرمود: «فتقبل منها» این‌جا موضوع زن عمران نیست که خدا دعا او را قبول کرده این‌جا موضوع خود مریم است که خدا قبولش کرده و اینجا دیگر دارد خود مریم اصل قرار می‌گیرد و مورد تفقد قرار می‌گیرد و کل آیه در مورد مریم است پس «فتقبلها» خود مریم «فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا» و الله مریم را نیز پرورش داد رشدش داد آن هم خیلی خوب و عالی رشدش داد.

از چه نظر؟

از هر نظر از نظر جسمی، روحی، اخلاقی، علمی و این رشد چطوری اتفاق افتاد؟ «وکفلها زکریا» کفالتش را به پیامبر زکریا واگذار کرد زکریا علیه‌السلام پیامبر بود و این یک امتیاز بسیار بزرگی برای مریم بود چون به راحتی می‌توانست از آموزه‌های آسمانی که الله به پیغمبرش زکریا یاد داده، می‌توانست استفاده کند و استفاده از آموزه‌های آسمانی می‌تواند روح و فکر و اخلاق و علمش را رشد بدهد این است که «فانبتها نباتا حسنا» بیان می‌فرماید.

زکریا علیه‌السلام شوهر خاله مریم هم بود به نقل از ابن کثیر رحمه الله علیه؛ یعنی مریم به نحوی دارد تحت کفالت خاله‌اش هم قرار می‌گیرد چون شوهر خاله‌اش بوده دیگر و خاله هم به فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم به منزلت مادر آدم است و آدم با خاله‌اش خیلی راحت است این هم در پرورش مریم بی‌تاثیر نبود کلمه «کفلها» به دو شکل قرائت شده «وکفّلها» که با تشدید “فا” است حمزه، کسائی، عاصم و خلف با تشدید فا قرائت کردند «وکفّلها زکریا» ، مصحف خودمان هم با تشدیداست چون حفص از عاصم روایت کرده..

ولی بقیه قراء بدون تشدید “فا” خواندند «وکفلها زکریا» «وکفلها» و هر دو قرائت آسمانی است الله نازل کرده وقتی با تشدید “فا” باشد «وکفّلها زکریا» معنایش می‌شود الله کفالت مریم را به زکریا سپرد، وقتی بدون تشدید باشد «وکفلها زکریا» یعنی زکریا خودش کفالت مریم را به عهده گرفت با هر دو تا قرائت وقتی در کنار هم می‌گذاریم معلوم می‌شود اراده الله و اراده زکریا در کفالت مریم با هم‌دیگر و هم‌سو بوده هم خدا خواسته هم زکریا خواسته چون وقتی اراده انسان و اراده الله با هم هم‌سو نباشد

آن کار انجام نمی‌گیرد یعنی آدم در انجام آن کار موفق نمی‌شود پس به نسبت مریم هم خود زکریا داوطلب بوده علاقمند بوده به کفالتش و هم امر الله بوده، اما به عهده گرفتن کفالت مریم به همین سادگی نبوده!

دعوا بوده سر مریم که چه‌کسی سرپرستی‌اش را به عهده بگیرد چندین نفر از بزرگان بنی اسرائیل هر کسی می‌گفت من… من می‌خواهم کفیل مریم بشوم ولی چی شد و چطوری شد که دست آخر پیامبر زکریا کفیل مریم شد؟ این چند تا آیه جلوتر ان‌شاءالله به آن می‌رسیم.