سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 37 / شماره 229 / حرف قرآن رو باید از قرآن شنید!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۲۹: حرف قرآن رو باید از قرآن شنید!

این‌که همه انسان‌ها زن و مرد پیش الله مساوی‌اند و معیار بهتر بودن به تقوا است نه به زن یا مرد بودن این آموزشی است که قرآن به ما یاد می‌دهد، ولی برخی تصور می‌کنند

یا در استوری یا وضعیت‌شان می‌گذارند که الله در قرآن بین زن و مرد تبعیض قائل شده یا در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌کنند یا می‌نویسند که خدا میراث زن را نصف میراث مرد گذاشته، شهادت زن را خدا نصف شهادت مرد قرار داده و این حرف‌ها خواستم بگویم یک وقت فریب این حرف‌ها را نخوریم این‌ها هیچ ربطی به تفاوت ارزشی بین زن و مرد ندارد، این‌ها موضوعشان چیز دیگر است اصلا همین حرف‌ها هم حقیقت ندارد، میراث زن و مرد خیلی وقت‌ها به اندازه هم است یک وقت‌هایی حتی میراث زن از میراث مرد هم بیشتر می‌شود شهادت هم به همین شکل بعضی موقعیت‌ها شهادت یک زن پذیرفته می‌شود..

که در آن موضوع مرد شهادتش پذیرفته نمی‌شود این‌ها بستگی به موقعیت و تخصص و نوع موضوع دارد که ان شاءالله اگر الله توفیقی داد و به آن آیات رسیدیم مفصلا در موردشان صحبت می‌کنیم و آن‌جا متوجه می‌شویم که این‌ها هیچ ربطی ندارد به تبعیض بین زن و مرد و اصلا مطلقا هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که بوی تبعیض بیاید که خدا بین زن و مرد تبعیض قائل شده باشد یک وقت‌هایی امکان دارد در جامعه به زنی ظلم شود و قضاوت شود، اما آیا واقعا خدا این را گفته یا یک فهم نادرستی است که ممکن است برخی افراد از دین پیدا کردند فهم نادرست دیگران را گذاشتند.

و نوشتند پای قرآن دور از انصاف است روی این حساب حرف قرآن را باید از قرآن شنید نه از فهم نادرست این و آن یا از وضعیت واتساپ دیگران و شبکه‌هایی که دارند در موردش صحبت می‌کنند، در مورد قرآن قضاوت می‌کنند، وقتی بنشینیم پای قرآن و قرآن بخوانیم و تدبر کنیم آن موقع متوجه می‌شویم که اتفاقا چقدر قرآن «قائما بالقسط» است و چقدر نسبت به بندگانش زن و مرد حرمت قائل است.