سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 36 / شماره 225 / مَسِّ شیطان از بدو تولد

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۲۵: مس شیطان از بدو تولد.

در مورد دعایی که زن عمران کرد «و إنّي اُعیذُها بِکَ و ذُریَّتَها منَ الشَیطانِ الرَجیم» و دخترش و ذریه دخترش را در پناه الله قرار داد. در مورد این یک روایتی بگویم، شاید خیلی‌ها نشنیده باشند در صحیح بخاری و مسلم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«ما مِنْ بَني آدَمَ مولُدٌ إلّا یَمَسُّهُ الشیطانُ حینَ یولدْ فَیَسْتَهِلُّ السارخ مِنْ مَسِّ الشیطانْ» هر بنی آدمی که به دنیا می‌آید به هنگام تولد، شیطان به آن دست میزند مَسِّش می‌کند و در اثر آن دست زدن شیطان، نوزاد گریه می‌کند به جز مریم و پسرش عیسی و بعد ابوهریره که این روایت را نقل می‌کند این آیه را هم قرائت می‌کند و «إنّي اُعیذُها بِکَ و ذُریَّتَها منَ الشَیطانِ الرَجیم»

شاید کسی بگوید عجب!!

گریه کردن نوزاد بعد از تولد در اثر مسّ شیطان است! ولی گریه نوزاد که یک امر طبیعی است و اصلا نشانه سلامتی نوزاد است در جواب باید بگوییم هیچ امر طبیعی که برخواسته از طبیعت باشد بدون دخل و تصرف الله وجود ندارد همه اموری که ما در زندگی‌مان میبینیم و آن‌ها را چیز عادی تلقی می‌کنیم آن‌ها طبق برنامه‌‌ریزی الله هستند و با اذن و اراده الله انجام می‌گیرند‌. گریه نوزاد هرچند که نشانه سلامتی نوزاد است این درست است..

خیلی از پزشکان می‌گویند:

گریه نوزاد به خاطر تغییر شرایط است که نوزاد بعد از تولد با آن مواجه می‌شود شرایط عوض شده، جوّ و فضا و دمای بدن و همه این‌ها، دمای محیط عوض شده و به همین خاطر گریه می‌کند این هم نظریه صحیحی است اما این‌ها مانع نمی‌شود که علت‌های دیگر وجود نداشته باشد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با خدا در ارتباط است با وحی و این روایت سندش هم صحیح است، از صحیح‌ترین سندهاست که از پیغمبر خدا برای‌مان نقل شده و دلیلی ذکر می‌کند که علتش مسّ شیطان است.

ما وقتی پذیرفتیم که از روز اول شیطان بر آدم سجده نکرد

و وقتی پذیرفتیم که شیطان قسم خورد انتقامش را از سَر ِآدم و فرزندانش می‌گیرد پس این را هم می‌پذیریم که از روز اول شیطان برای انتقام دست به کار می‌شود و از روز اول تماسش با بنی‌آدم شروع می‌‌کند و خودش را برای گمراه کردن این نوزاد در آینده آماده می‌‌کند و همین حدیث به ما یاد می‌دهد، اخطار می‌دهد و توجه می‌دهد که دشمنی شیطان را جدی بگیریم تا حالا هم اگر دقت کنیم دشمنی شیطان نسبت به ما کم نبوده!!

ما چقدر گناه انجام دادیم از گناه‌های بزرگ که شیطان گولمان زده و همیشه یادش ما را عذاب می‌دهد، چقدر دوستی‌ها که به هم زده، چقدر ارتباطات‌مان، ارتباط بین زن و شوهر، بین پدر و مادر، همسایه و دیگران که شیطان به هَم زده باز ما هنوز سادگی می‌کنیم و شیطان را دشمن حساب نمی‌کنیم.

خدا  در سوره اسراء آیه ۵۳ فرموده:

«و قُل لِعبادي یقُولوُا ألَتي هیَ أحسَنْ» بگو به بندگانم که به بهترین شکل سخن بگویند «إنَّ الشیطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُم» زیرا که با سخنان نسنجیده شیطان بینشان ناراحتی و کدورت ایجاد می‌کند «إنَّ الشیطانَ کانَ للإنسانِ عدواً مبینا» همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده و هست.

پس این آیه و آن حدیث به ما هشدار می‌دهد دشمنی شیطان را جدی بگیریم!

و از زمان تولد با دعا و خواندن معوذتین و … فرزندمان را در پناه الله قرار بدیم همان‌طوری که مادر مریم دخترش را دعا کرد و در پناه الله قرار داد و برای هدایت فرزندمان و نجاتشان از شر شیاطین تلاش کنیم دست به تربیتشان بزنیم، تربیت قوی و موثر و به جای شیطان ما با فرزندانمان ارتباط بگیریم با آن‌ها دوست شویم و آن‌ها را به سمت خدا و نماز و رعایت حقوق دیگران هدایت کنیم.