سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 35 / شماره 222 / دغدغه ی قبول شدن اعمال

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۲۲: دغدغه قبول شدن اعمال.
  • زن عمران با اوج اخلاص جگر گوشه‌اش را برای الله نذر کرد و دغدغه داشت که الله از او بپذیرد و به همین خاطر فرمود: «فَتَقَبَّلْ مِنِّی» خدایا از من قبولش کن و فرمود:
  • «إنَّكَ أنْتَ السميع العليم» خدایا تو شنوایی نسبت به دعای من، تو دعایم را شنیدی تو شنوایی و دانایی از اخلاص من از نیت و مقصود من از این نذر تو آگاهی دقیقا به مثل پیامبر ابراهیم علیه‌السلام که جد آل‌عمران باشد وقتی خانه کعبه را درست کرد در سوره مبارکه  البقره آیه ۱۲۷ فرمود: «رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم» خدایا از ما بپذیر که تو شنوای دانایی.
نذر مادر مریم عبادت بود همان‌طور که بنای کعبه هم عبادت بود

این یک عبادت، عبادت دوم؛ دعا کردن است که بعدش دعا کرد و عبادت سوم این است که دغدغه دارد آن کارش قبول شود، عبادتش قبول شود پس این شد عبادت سوم؛ خودِ نذر دعا و دغدغه قبول شدن و عبادت چهارم که از اسماء و صفات الهی استفاده کرد مدد و یاری جست این هم عبادت چهارم.

این چیزی است که قرآن به ما یاد می‌دهد که

ما دنبال بهترین اعمال صالح باشیم. دعا کنیم؛ ارتباطمان با خدا برقرار باشد.  سوم دغدغه قبولی عمل داشته باشیم برای‌مان مهم باشد که الله بپذیرد. چهارم از اسماء و صفات الهی استفاده کنیم. اسماء و صفات الهی با توجه به موضوع درخواست‌مان مثلا اگر رزق و روزی را از خدا می‌خواهیم از صفت “رَزّاق” استفاده کنیم و چیزهای دیگر…

حالا با توجه به اسماء و صفات الله و خوب است که

آدم با زبان خودش، با زبان خودِمانی دعا کنیم، خدایا تو کریمی، تو عزیزی، تو رحیمی، تو حکیمی و درخواست‌مان را راحت با زبان خودمان از الله بخواهیم البته منظورمان خارج از نماز است یک همچون حالت انس و حالت همراه با مهر و محبت نسبت به الله همیشه داشته باشیم و دعا می‌تواند این ارتباط صمیمی بین ما و الله را برقرار کند.