سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 34 / شماره 217 / پیامبران متخصصین پرورشروحی و اخلاقی انسان

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۱۷: پیامبران متخصصین پرورش روحی و اخلاقی انسان.

انبیای خدا مجموعتاً همان کسانی هستند که پروسه ساخت انسانیت را به عهده داشتند. آن‌ها بودند که بستر بعثت پیامبر خاتم و نزول قرآن را فراهم کردند ما که الان قرآن خدا را در اختیار داریم،

  • قرآنی که چنان مترقی صحبت کرده که بشر هر چه قدر ترقی کند هنوز ظرفیت برای پیشرفت‌شان گذاشته است ما برای داشتن چنین قرآنی مدیون تک تک آن پیغمبران هستیم که برای انسانیت انسان و خداپرستی ما زحمت کشیدند

و اتفاقاً داستان‌هایی که در قرآن آمده از یک منظر هم به همین مسئله برمی‌گردد چون داستان‌های قرآن سیر رشد بشر را برای ما بیان‌ می‌کند، داستان‌های قرآن به ما نشان می‌دهد که شما ای انسان!

از چه مسیرهایی و از چه مراحلی تا حالا عبور کردید که به اینجا رسیدید.

در قرآن از تکبر قوم عاد و تکبر قوم ثمود و فساد اقتصادی قوم شعیب و همجنس‌گرایی قوم لوط و خیلی داستان‌های دیگر بیان می‌شود تا به ما بگوید این‌ها را پشت سر گذاشتید!

قبلا بشر به آن‌جور زندگی می‌کردند شما دیگر با این انبیا و پیامبرهایی که آمدند فکر شما را رشد دادند فرهنگ شما را توسعه دادند شما مواظب باشید یک وقت به عقب برنگردید!