سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 34 / شماره 216 / مشاهده ی سیر رشد بشر در داستان های قرآن

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۱۶: مشاهده‌ی سیر رشد بشر در داستان‌های قرآن.

خلاصه این‌که انسان باید به صورت تدریجی ساخته شود اخلاق و مرام و فکر انسان و مأموریت این کار بر عهده پیامبران گذاشته شده، پیامبرهایی که با خود الله در ارتباط بودند.

  • پیامبران هم متخصص بودند در پرورش انسان، در انسان شناسی، در خداشناسی و شاکله و خلق و خوی انسان را خوب می‌فهمیدند. این فهم و درک‌شان را به فرزندان‌شان و نوادگان‌شان منتقل می‌کردند و خدا عزوجل کسانی که این‌ها را دریافت کرده بودند از پیغمبران قبلی هم تجربه و هم علم و هم صلاحیت داشتند خدا از نسل‌های بعدی هم نسل‌های همان پیغمبران به عنوان پیغمبر زمانه خودشان استفاده می‌کرد تا اینکه بالاخره این بشر به درجات خوب و بالایی از کمال رسید و به قولی بشر بالغ شد، بعد از بلوغ فکری بشر آخرین کتاب خدا قرآن نازل شد و دیگر بشر با این کتاب می‌تواند برای همیشه راه خودش را پیدا کند.