سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 33 / شماره 213 / طبیعت و کتاب آسمانی هر دو آیات خدا هستند.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۱۳: طبیعت و کتاب آسمانی هر دو آیات خدا هستند.

در کتاب‌های آسمانی ذکر شده است که خداوند با دست‌های خود آدم را آفرید و از روحش در او دمید.

چارلز رابرت داروین که شخصی یهودی بود، در سال‌های حدود ۱۸۵۰ میلادی یعنی چند هزار سال بعد از شروع زندگی آدم بر روی کره زمین نظریه‌ای مطرح کرد که: انسان و تمام موجودات با تکامل به اینجا رسیده‌اند و همه‌ی موجودات زنده، جد مشترک دارند و دیگر این‌جوری نیست که انسان از روز اول انسان بوده باشه و هیچ حشره و پرنده‌ای از روز اول به این شکل نبوده؛ بلکه ابتدا از یک تک سلولی به وجود آمده‌اند و تکثیر شده‌اند و در گذر زمان تکامل پیدا کرده‌اند همان طور که انسان هم تکامل یافته میمون است.

و داروین در پایان می‌گوید که این نظریه من، خیلی نقص‌ها دارد و امیدوارم آیندگان من، عیوبش را برطرف کنند. عده‌ای که مخالف دین هستند از این نظریه استقبال کرده‌اند و در تایید آن مقالات و کتاب‌های بسیار نوشته‌اند. چرا؟؟ چون نتیجه این نظریه برایشان مهم است؛ نتیجه این نظریه داستان پیدایش آدم و حوا که در ادیان الهی آمده افسانه است؛

بنابراین اعتبار ادیان الهی را زیر سوال می‌برند و با این نظریه شخص می‌تواند بگوید همه جاندارانی که وجود دارند با انتخاب طبیعی و برای سازگاری با طبیعت به این شکل در آمدند و دیگر چیزی به نام خلقت که الله آنها را آفریده و این حرف‌ها دیگر وجود ندارد و همه چیز بر می‌گردد به طبیعت و توحید ربوبیت انکار می‌شود، اینکه الله همه چیز را آفریده انکار می‌شود، بنابراین طبیعت همه چیز را آفریده است.

اندک اندک توحید الوهیت، نماز، روزه و… و قیامت نیز رد می‌شود و شخص خود را از اوامر و نواهی خداوند آزاد می‌کند وکاملاً بی قید و بند می‌شود، پس کسی که نظریه داروین را باور دارد باید بفهمد عواقب این باور چیست؟ و اگر می‌خواهد همچنان دیندار باقی بماند باید جواب این سوالات باید بلد باشد

و چطوری بین خلقت و یگانه بودن الله و خلقت آدم و حوا که در قرآن بیان شده و همه این‌ها جوابش را بلد باشد و بتواند جمع کند با نظریه داروین بدون این که آیات قرآن را توجیه و تاویل کند. شخصی که می‌خواهد در دین الهی باقی بماند باید بداند همان خدایی که دین را فرستاده، طبیعت را ساخته است و علم ما و حتی تمام دانشمندان در برابر علم الله قطره‌ای نیز حساب نمی‌شود، پس خداوند منبع تمام علوم است.

اگر در تورات یا انجیل مطالبی وجود دارد که خلاف علم است، چون آن قسمت‌ها مورد تحریف بشر و دانشمندان قرار گرفته است و الا هیچ وقت کتاب آسمانی و علم در تضاد با همدیگر صحبت نمی‌کنند، کتاب آسمانی و طبیعت هردو آیات خدا هستند. مواظب باشیم با آیات طبیعت آیات کتاب آسمانی را زیر سوال نبریم و با آیات کتاب آسمانی آیات خدا در طبیعت را رد نکنیم.