سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 33 / شماره 211 / فرزندان تاریخ ساز (1)

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۱۱: فرزندان تاریخ‌ساز (۱)

سومین گزینه منتخب آل ابراهیم است؛ خداوند آل ابراهیم را انتخاب کرد از آن جهت که بیش‌تر پیامبران از این خاندان هستند؛ به‌خصوص پیامبرانی که در سطح جهانی موثر بودند و هستند مانند:

پیامبر عیسی، پیامبر موسی و محمد بن عبدالله علیهم السلام که خاتم پیامبران است و خود ابراهیم به عنوان راس این مجموعه، خلیل الله است و خداوند ایشان را به عنوان دوست بسیار صمیمی‌اش انتخاب کرد: «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (نساء/۱۲۵)  در مورد هیچ‌کس به این شکل صحبت نفرموده، همچنین هیچ خاندانی مانند آل ابراهیم در دنیا ندرخشیدند.

اصلاً ما در تشهد نمازمان می‌خوانیم:

«اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم» خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و آن ها را مورد عنایت و تفقد قرار بده، همانطور‌ که ابراهیم و آل ابراهیم را مورد عنایت و تفقد قرار دادی. «و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم» خدایا برکت بفرست و رشد و توسعه نصیب محمد و آل محمد کن همانطور که برکت و رشد و توسعه دادی ابراهیم و آل ابراهیم را. این‌ها برخی از امتیازاتی است که خداوند به آل ابراهیم داده است.​