سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 33 / شماره 208 / اطاعت چرخ محرکه هر دینه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

به راستی الله آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید. (۳۳)

موضوع ۲۰۸: اطاعت چرخه‌‌ی محرکه‌‌ی هر دینه.

دو آیه‌ی قبل بیان فرموده: کسی که الله را دوست دارد؛ باید از رسول الله تبعیت بکند و هم از الله و پیامبرش اطاعت بکند.

الله، محمد را به عنوان پیام‌رسانش انتخاب کرد پس باید از او اطاعت کرد.

در این آیه برخی از پیامبران را مثال می‌زند، مثل: آدم و نوح و برخی از خاندان‌ها مثل: ابراهیم و عمران علیهما‌‌ السلام نام می‌برد که خدا آنها را از میان همه مردم انتخاب کرده؛ با این توضیح پیروی و فرمانبری از رسول الله صلی الله علیه و سلم تقویت می‌شود، چون معلوم می‌شود محمد منتخب خداست مثل آدم و نوح، مثل آل ابراهیم و آل عمران؛ البته محمد صلی الله علیه و سلم هم جزو آل ابراهیم است.

ما داریم سوره آل عمران می‌خوانیم

این جا وقتی صحبت از آل عمران می‌آید در آیه ۳۳ بعدش به صورت مفصل و خیلی زیبا می پردازد به تاریخ آل عمران که چطوری خدا انتخاب‌شان کرد؟ به چه سببی؟ بعد چه ثمراتی داشت برای مردم؟ از آیه ۳۵ شروع می‌کند بیان تاریخچه‌شان و تا آیه۶۰ ادامه دارد مطول و مفصل و خیلی زیبا. در آیه ۵۰ سوره مبارکه آل‌عمران به قول پیامبر عیسی علیه السلام می‌رسیم که به قومش می‌گوید: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ» تقوای خدا را رعایت کنید و از من اطاعت کنید.

اطاعت از خودش را برای امتش بیان می‌کند مانند

آیه قبل که از ما خواسته شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم. پس  معلوم می شود که، پایه و اساس تمام ادیان آسمانی اطاعت از الله و پیامبرش است. چرا تاکید زیادی بر اطاعت می‌شود؟ به این خاطر که آن دین به وسیله اطاعت مردم، بتواند رسالت خود را میان بشر پیاده کند، اگر در اطاعت نقص و خللی وارد شود

آن دین روی دل و هوای مردم می‌چرخد و هر کسی هر چی دلش خواست به آن اضافه و کم می‌کند یا خیلی از مردم هم که اطاعت نباشه کاری به کار دین ندارند و در نتیجه دین متروکه می‌شود و از انجام رسالتش بین مردم باز می‌ماند؛ پس اطاعت چرخه‌ی محرکه‌ی هر دین است.