سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 32 / شماره 207 / «فإن تولوا» چه کسانی هستند؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۲۰۷: “فان تَوَلَّوا” چه کسانی هستند؟

«فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» (آل عمران/۳۲)

در این‌جا فرموده: کسی که از الله و رسولش اطاعت نکند، کافر است و خداوند کافران را دوست ندارد.

“فان تولوا”: کسانی هستند که احکام الله و رسول الله را دنبال نمی‌کنند، اصلاً برایشان مهم نیست و به آن فرمایشات اعتمادی ندارند و به جای آن خواسته‌ها و اهداف خودشان یا دیگران را دنبال می‌کنند.

“اطیعوا”:

اطاعت، عکس تولوا است. اطاعت و بندگی خیلی به هم مربوط‌اند وقتی انسان فرمان می‌برد؛ یعنی در مورد اخلاق و حلال و حرام و انجام مسئولیت و حتی تفریح حتی ادا کردن حق خودش و نشاط و شادابی در زندگی خودش حق خودش را هم رعایت می‌کند و همه این‌ها یعنی چی؟ یعنی دارد عبادت انجام می‌دهد و این‌ها عبودیت و عبادت می‌شود.

سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود:

کسی که مسلمان است، اما در یک یا چند مسئله از الله نافرمانی می‌کند، حکم این شخص چیست آیا شامل “فان تولوا” می‌شود؟ یک سوال دیگر یک نفر قبول دارد فلان چیز حکم خداست، ولی خوشش نمیاد و آن را قبول ندارد یا نافرمانی می‌کند و یک نفر دیگر در نظر بگیرید که قبول دارد حکم خداست، ولی از روی تنبلی انجامش نمی‌دهد نافرمانی می‌کند آیا این دو شخص شبیه هم هستند؟ تفاوت آنها در چیست؟؟