سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 30 / شماره 198 / و یحذرکم الله نفسه و الله رئوف بالعباد

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۹۸: «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ»

عبارت «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» و عبارت «وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ» پشت سر هم آمده.، شاید با نگاه اول کسی فکر کند این دو عبارت متضاد هم‌اند؛ حذر و ترس بندگان از الله و رئوف و مهربان بودن الله با بندگان، ولی در حقیقت این‌ها در ادامه هم‌اند مکمل هم‌اند، چون الله رئوف بالعباد است و نسبت به بندگانش مهرورزی دارد «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» انجام می‌دهد و آدم را بیدار می‌کند و متوجه خطر می‌سازد تا از آینده خود بدانند و به عذاب خدا و سرنوشت تلخ دچار نشوند. عذاب خدا واقعا ترس دارد و باید از آن حذر کرد.

در سوره اسرا آیه ۵۷ می فرماید: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» بدون شک که عذاب پرودگار تو چنان است که باید از آن ترسید، باید از آن حذر کرد.

نتیجه حذر از عذاب خدا این می‌شود که شخص با یک انضباط بالا در دنیا زندگی می‌کند، کارهای روز مره‌اش را حساب شده انجام می‌دهد، تحت نظر انجام می‌دهد.

ولی کلا عبارت «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» دو بار در قرآن آمده، هر دو بار هم در همین سوره، سوره مبارکه آل‌عمران، که اولی در دو آیه قبل گذشت.