سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 3 / شماره 16 / الرحمن الرحیم توجه به اسماء و صفات

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۶ : توجه به اسماء و صفات الله

تا حالا اتفاق نیفتاده که کسی الله را با چشم‌هایش مشاهده کند و بعد ایشان را برای کسی توصیف کند. اگر کسی می‌خواهد الله را بشناسد باید قرآن‌کریم و سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه کند. اسماء و صفات الله می‌توانند به ما کمک کنند..

که:
  • ١. ما الله را بشناسیم؛
  • ۲. فایده‌ی دیگر یادگرفتن اسماء و صفات الله این است که ما می‌توانیم آن صفات را در خودمان پیاده کنیم. مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، دو صفت رئوف و رحیم که در سوره التوبه آیه ۱۲۸ وارد شده: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) در خودشان پیاده کرده بودند؛ درحالی که رئوف و رحیم صفات الله هستند، منتهی در سطح انسانی خودشان.

ما هم در سطح انسانی خودمان، می‌توانیم خودمان را به اسماء و صفات الله متصف کنیم. البته با این توضیح بعضی از اسماء و صفات قابل نیابت نیستند، یعنی ما نمی‌توانیم خودمان را به آن‌ها متصف کنیم. اما اکثریت اسماء و صفات قابل نیابت هستند.