سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 3 / شماره 16 / الرحمن الرحیم توجه به اسماء و صفات

— 

موضوع ۱۶ : توجه به اسماء و صفات الله

تا حالا اتفاق نیفتاده که کسی الله را با چشم‌هایش مشاهده کند و بعد ایشان را برای کسی توصیف کند. اگر کسی می‌خواهد الله را بشناسد باید قرآن‌کریم و سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه کند. اسماء و صفات الله می‌توانند به ما کمک کنند..

که: ١. ما الله را بشناسیم؛ ۲. فایده‌ی دیگر یادگرفتن اسماء و صفات الله این است که ما می‌توانیم آن صفات را در خودمان پیاده کنیم. مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، دو صفت رئوف و رحیم که در سوره التوبه آیه ۱۲۸ وارد شده: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) در خودشان پیاده کرده بودند؛ درحالی که رئوف و رحیم صفات الله هستند، منتهی در سطح انسانی خودشان. ما هم در سطح انسانی خودمان، می‌توانیم خودمان را به اسماء و صفات الله متصف کنیم. البته با این توضیح بعضی از اسماء و صفات قابل نیابت نیستند، یعنی ما نمی‌توانیم خودمان را به آن‌ها متصف کنیم. اما اکثریت اسماء و صفات قابل نیابت هستند.