سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 29 / شماره 193 / در آرزوی دسترسی به قرآن

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۹۳: در آرزوی دسترسی به قرآن
خیلی از آیات قرآن کدواژه هستند که مبانی رفتاری انسان را تنظیم می‌کنند.

آیه ۲٩ یکی از آن آیات است. کسی که با این آیه زندگی‌اش را تنظیم کند، یک تغییر بزرگ در زندگی‌اش اتفاق می‌افتد. ما خیلی وقت‌ها کلاس‌ها و دوره‌هایی را شرکت می‌کنیم و یک پول درست حسابی هم می‌دهیم تا مهارت‌هایی کسب کنیم از زندگی. تا اینجا خیلی خوب است که آدم به خاطر پیشرفت فکر و اخلاقش هزینه کند، وقت بگذارد، کتاب بخواند، دوره شرکت کند و همه این‌ها.

ولی این فکر را نمی‌کنیم که الله قرآن را هم برای همین فرستاده که ما از نظر فکری و اخلاقی پیشرفت کنیم و به ما مهارت زندگی یاد بدهد.

ما چون قرآن در خانه‌مان از بچگی بوده و گاهی برای بدست آوردنش زحمت نکشیدیم، گاهی در حسرت قرآن نبودیم، پولی هم برای به دست آوردنش پرداخت نکردیم، قدرش را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم قرآنی که رایگان در خانه ما و گوشی‌ ما است، چه قدر آدم علیه‌اش جنگیده که به دست ما نرسد و از آن طرف چه قدر آدم‌ها مقاومت کردند و جان‌شان را دادند که دست ما برسد. ولی الان برای ما عادی شده است.