سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 28 / شماره 189 / ولاء و براء

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۸۹: ولاء و براء
در کتاب‌های عقیده بابی به نام وَلاء وَ بَراء وجود دارد که خیلی مهم است. وَلاء یعنی پیوند دوستی، احساس مسولیت و پشتیبانی که باید با مؤمنین انجام شود.

این مسئله جزو ایمان است، یک چیز اختیاری نیست، مستحب نیست.«مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» همین را می‌رساند، که چرا آن‌ها حمایت و دوستی مؤمنان را رها کردند و به کافران چسپیدند. متاسفانه بین خودمان یک مقدار ضعف احساس می‌شود. این پیوستگی، انسجام، دوستی و احساس مسئولیت بین اعضای جامعه‌ی مسلمان کم هست؛ که باید خودمان را تقویت کنیم.

رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم هم از خودمان انتظار دارد، به مثل اجزای یک ساختمان باشیم که چطور همه به هم مربوطند، به همدیگر محکم وصل شدند و با هم یک ساختمان را تشکیل دادند. جامعه به مثل ساختمان است، اعضایش باید به همان شکل با همدیگر مرتبط باشند.

پیامبر فقط تا سه روز  اجازه قهر و غیض داده، آن هم به‌خاطر رعایت احساساتمان، ولی بعد از سه روز، باید خودمان را جمع وجور کنیم.

دیگر نباید بچگی در بیاوریم، و هی آن حادثه را ماه‌ها و سال‌ها با خودمان یدک بکشیم، آن را تکرار کنیم، آن را بازگو کنیم و به این شکل غیض و قهر ادامه پیدا کند. اجازه همچین کاری به ما داده نشده است.

بَراء؛ یعنی اعلان برائت، دوست‌نداشتن، و این برای کافران هست، تا کافر و دشمن تقویت نشود؛

چون اگر تقویت شود، با دین خدا مبارزه می‌کند، بلای جان مسلمانان می‌شود. پس وَلاء، دوست داشتن با مؤمنین و بَراء، برائت از کافران.