سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 28 / شماره 187 / باز از مظاهر لطف خدا

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۸۷: باز از مظاهر لطف خدا
عبارت  «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» این را می‌رساند که دریک صورت می‌شود با کافر رابطه دوستی برقرار کرد، کی؟ زمانیکه از طرف کافر خطری آدم را تهدید کند.

آن موقع با تقیه و ظاهرسازی دوستی می‌تواند، خودش را از آن خطر و تهدید نجات دهد، و حتی اگر لازم شود هم می‌تواند کفر بگوید! اجازه‌ی الله برای اینکه آدم جانش را در مواقع خطر نجات دهد، یکی از مظاهر لطف و رحمت خداست.

سوره مبارکه نحل آیه ۱۰۶ فرموده : «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» کسی که بعد از ایمان، کافر شود به جز کسی که تحت فشار قرار گرفته، درحالی که قلبش به ایمان مطمئن هست،

پس تا این‌جا ما یک چیز فهمیدیم، دوستی با کافر مطلقاً حرام است، درست نیست، مگر در یک صورت! در صورتی که خطری آدم را تهدید کند.  البته خطر واقعی و سنگین باشد، نه خطرات ساده و سبک.

مؤمن می‌تواند ظاهراً با کافر رابطه دوستی بگیرد، نباید این دوستی واقعی باشد و همچنین در قلبش هم ایمان محکم وجود داشته باشد. واقعاً الله و مؤمنان را دوست داشته باشد نه کافران، اگر این شرط و شروط را نداشت، به خشم الله دچار می‌شود.