سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 28 / شماره 181 / چرا مومنان نباید کافران را به دوستی بگیرند (2)

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع 181: چرا مؤمنان نباید کافران را به دوستی بگیرند؟ (2)
قرآن کریم ما را از این‌که کافران را به دوستی بگیریم نهی کرده؛ چرا؟

چون وقتی دو نفر با هم دوست هستند باید لوازمات دوستی را هم رعایت کنند، لوازمات دوستی چیست؟ یکی از اولین لوازمات دوستی؛ دوست داشتن است! دوست را باید دوست داشت، نه اینکه با او دشمن باشد. مگر می‌شود آدم هم الله را دوست داشته باشد هم دشمن الله را؟

الله دوست ندارد محبت خودش و دشمنش در یک قلب باشد

بخاطر همین اگر کسی محبت کافر را در دلش جا داد؛ الله خودش را کنار می‌کشد تا آن شخص و دوست کافرش با هم خوش باشند. جای الله دیگر در آن قلب نیست.

یکی دیگر از لوازمات دوستی در خدمتِ هم بودن و توجه به خواسته‌های همدیگر است. وقتی شخصی، کافری را به دوستی گرفته باشد؛ آن دوست کافرش هم خواسته‌هایی دارد، الله هم خواسته‌هایی دارد.

خواسته‌های الله و کافر با هم متناقض است؛ زیرا اگر کافر خواسته‌هایش به مثل خواسته‌های الله بود که کافر نمی‌شد، پس با خواسته‌ها و فرموده‌های الله مشکل دارد. حالا وقتی متناقض شد؛ آن شخص در خدمت کدام یکی باشد؟ خدمت الله یا کافر؟ یکی را باید انتخاب کند. اگر دوست کافرش را انتخاب کرد الله خودش را کنار می‌کشد.

یکی دیگر از رسم دوستی، وفاداری است. دو دوست باید به هم وفادار باشند، هوای همدیگر را داشته باشند، برای منافع همدیگر تلاش کنند. کافر این انتظار را از دوستش دارد. حالا آن دوست مسلمان به چه‌کسی وفادار بماند؟ وفادار به الله یا دوست کافرش؟ هر دو که نمی‌شود، زیرا با هم متناقض است.

دقیقاً این مسائل نسبت به مؤمنین هم وجود دارد، نمی‌شود هم مؤمن و هم دشمن مؤمن را دوست داشت، چون کافر هم دشمن خداست هم دشمن مؤمنین است. نمی‌شود هر دو تا را با هم دوست داشت، نمی‌شود هم به دوست کافرش خدمت کند و هم به مومنین خدمت کند. یکی را باید انتخاب کند.

پس الله ما را نهی کرده از این که کافران را به دوستی بگیریم. این کار را نباید انجام بدهیم تا در زندگی به تناقض‌ها نیفتیم و بتوانیم، هم خدا را بندگی کنیم و هم ارتباط خوب با مؤمنین برقرار کنیم.