سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 26 / شماره 169 / «ترس» و« نیاز» با بشر چه کار کرده؟!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۶۹: «ترس» و «نیاز» با بشر چه کار کرده؟

اکثریت مردم جهان از فرموده‌های الله تمرُّد دارند‌. حُب شهوات عامه‌ی مردم را منحرف می‌کند و آدم‌های دانا مسئولیت‌های سنگین را در ذهن‌شان سبک جلوه می‌دهند و همین باعث انحراف‌شان می‌شود و دنبال شهوات می‌افتند.

این آسیب‌ها آدم را تهدید می‌کند پس باید مدیریت شوند، باید آن‌ها را از سرمان دفع کنیم اما چگونه؟ آیه‌ی ۲۶ و ۲۷ مفاهیمی را به ما یاد می‌دهد که بینش ما را عوض می‌کند و ما با آن بینش می‌توانیم در زندگی موفقیت را به دست بیاوریم.

به صورت کلی آدم‌ها نیازهایی دارند که برای رسیدن به آن نیازها ممکن است به دیگران هم آسیب بزنند همین آدم از چیزهایی ترس دارد برای این‌که خودش را از آن ترس نجات بدهد دیگران را به خطر می‌اندازد؛ برای رسیدن به نیاز و خواست خودش و برای نجات از خطر احتمالی شخص می‌آید به هر نیرویی چنگ می‌زند.

چرا مردم دنبال پارتی می‌روند؟ چرا رشوه می‌دهند؟ چرا حاضر هستند باج بدهند؟

دقیقا بخاطر همین است، حسادت هم ریشه‌اش در نیاز انسان نهفته است؛ زیرا نمی‌تواند به آن خواسته و نیازش برسد حسودی می‌کند. چاپلوسی‌ها هم برای همین است یا می‌خواهد از خطر احتمالی خودش را نجات بدهد یا می‌خواهد یک نیاز را از خودش برطرف کند. می‌دانیم که قتل، ترور و حتی جنگ‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده و به خاطر همین این همه آدم خون‌شان ریخته شده در طول تاریخ ریشه در نیاز و ترس دارد. ببینیم که این نیاز و خواسته‌ی انسان و ترس با بشر چه کار کرده است!

حالا که این‌گونه است انسان باید چه کار کند؟ چطور خودش را از این خصلت‌های بی‌ارزش و هلاک‌کننده نجات بدهد؟