سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 23 / شماره 157 / حق مردم می‌خوره، پای حکم خدا هم نمی ‌یاد!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۵۷: حق مردم می‌خوره پای حکم خدا هم نمیاد.

به عنوان مطلب آخر در این آیه‌می‌خواهیم از آدم‌هایی مثال بزنیم، البته تعداد این‌چنین آدم‌هایی زیاد نیست، ولی بالاخره پیدا می‌شوند. ببینیم یک وقت کسانی هستند که دیگران را زجر می‌دهند، حقوق‌شان را ضایع می‌کنند، حالا یکی به نسبت همسرش بد اخلاق است..

و حق و حقوقش را نمی‌دهد و یا در مسائل دیگر در حقش اجحاف می‌کند یا مثلا در موضوع میراث بعضی اعضای یک خانواده حق یکی دیگر را بالا می‌کشد یا دو تا شریک هستند یکی‌شان سهمش را بیشتر از حقش برمی‌دارد و این‌چنین چیزهایی که خودتان بهتر می‌دانید حالا این شخص به او می‌گویند شما ناحقی می‌کنید نمی‌پذیرد بعد می‌گویند برویم پیش یک عالم دینی، برویم مجلس پیش یک شیخی، پیش یک حقوق‌دانی تا آنجا بر اساس حکم خدا قضاوت کند، ببینم حق با کیست؟ شما  راست می‌گویید یا ما داریم راست می‌گوییم؟

برویم مشخص شود بپرسیم حکم خدا چیست؟ ولی آن شخص نمی‌آید و دبه درمی‌آورد، سرگردانش می‌کند، ببینیم در یک مقیاس کوچک آیه ممکن است یکی از ما هم داریم همین چیزی که آیه آن را بیان فرموده ما داریم مرتکبش می‌شویم، ولی متوجه هم نیستیم «يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ» آیات قرآن خیلی به ما نزدیک هستند و از زندگی ما و واقعیت‌های جامعه حرف می‌زنند.