سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 23 / شماره 155 / یکی از علل دین ‌گریزی

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۵۵: یکی از علل دین‌گریزی.

همه‌ی ما در ادعا مسلمان و تسلیم خدا هستیم، حالا این ادعا کی معلوم می‌شود؟! موقع مشاجره و جنگ و دعوا معلوم می‌شود که خدا برای ما مهم‌‌تر است یا منفعت و موقعیت‌مان. تا الان خیلی از آدم‌های با‌ادعا سقوط کرده‌اند، اتفاقاً سقوط آدم‌های باادعا بسیار خطرناک است، چرا؟؟

چون نگاه مردم به آن‌ها به عنوان اهل قرآن و اهل دین است..

و چه بسا نگاه مرجع دینی به آنان دارند، وقتی مردم را موعظه می‌کنند و بر خلاف آن عمل می‌کنند، ممکن است مردم تصور کنند کتاب آسمانی این را به آن‌ها یاد داده است؛ اصلاً مردم کتابی که همچین آدم‌هایی و همچین احکامی تحویل جامعه می‌دهد نمی‌خواهند، یا وقتی یک حرفی می‌زنند.

ولی به آن عمل نمی‌کنند، مردم تعارض می‌بینند بین قول‌شان و عمل‌شان، آن موقع خیلی از مردم از کتاب خدا زده می‌شوند. و نتیجه‌ی آن گریز مردم از کتاب خداست و یکی از علت‌های دین‌گریزی همین است.