سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 23 / شماره 152 / ارتباط آیه ۲۳ با آیات قبل

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ آیا ندیدی کسانی را که سهمی از کتاب به ايشان داده شده به سوی کتاب خدا دعوت می‌شوند تا میان‌شان داوری کند، ولی گروهی از آنان روی می‌گردانند در حالی‌که اعراض‌کنندگانند. (۲۳)

موضوع ۱۵۲: ارتباط آیه ۲۳ با آیات قبل.

آیه‌ی ۱۹: از اهل کتاب سخن گفت که برخی خودشان را تسلیم فرموده‌های الله نمی‌کردند.

آیه‌ی ۲۰: از آن‌ها خواسته شد خودشان را تسلیم الله کنند.

آیات ۲۱ و ۲۲: عاقبت کسانی که خودشان را تسلیم الله نکنند، بیان فرمود که سر از کجاها در می‌آورند.

آیه‌ی ۲۳: یک بار دیگر از اهل کتاب سخن می‌گوید که در مواقع حساس، به صراحت کتاب خدا را پشت سر می‌اندازند.

آیه ۲۴: ریشه‌یابی می‌کند که چرا اهل کتاب این‌قدر به کتاب خدا بی‌اعتنا هستند و حاضر نیستند پای حکم خداوند بیایند.