سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 22 / شماره 147 / ارتباط فبشرهم و تحقق عذاب ألیم.

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

آن‌ها کسانی هستند که اعمال‌شان در دنیا و آخرت نابود شد و هیچ یاری رسانی ندارند. (۲۲)

موضوع ۱۴۷: ارتباط فَبَشِّرْهُمْ و تحقق عَذَابٍ أَلِيمٍ.

این آیه سه دسته مردم را معرفی کرد: اول کافران به آیات الله: این دسته در هر زمان و مکانی ممکن‌ است پیدا شود.

دوم قاتلین انبیاء: این گروه دیگر نیستند، با ختم انبیاء این گروه هم تمام شد.

سوم قاتلین کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند: این گروه هم ممکن‌ است در هر زمان و مکانی باشند. همین بحث که نام این گروهِ سوم، با کافرین به آیات الله و قاتلین انبیاء همراه شده خودش می‌تواند یک مجازات باشد و چهار عقوبت برای‌شان ذکر می‌کند:

عقوبت اول: «فَبَشِّرهُم بِعذَابٍ ألیم» آن‌ها را به عذابی دردناک بشارت ده. فای” فبشرهم در معنای جواب شرط است. «ألَّذینَ یَکفُرونَ بِآیات‌ِ الله» اسم إنَّ و «فَبَشِّرهُم بِعذَابٍ ألیم» خبر إنَّ. مخاطب فبشرهم، هر قرآن‌خوانی می‌تواند باشد.

طبعاً اولین شخص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است که این خبر را به آن‌ها بده؛ یعنی تو نترس، این وعده را به آن‌ها بده “وعده‌ی عذاب دردناک” و این وعده صد در صد عملی خواهد شد. از همین فعل “فبشرهم” فهمیده می‌شود که ممکن نیست شخصی  یکی از این سه کار را انجام دهد و جان سالم به در ببرد!

خدا پیامبرش را قاصد کرده‌ و باقی مؤمنان قرآن‌ خوان را قاصده کرده است که این مژده و این بد خبری را به کسانی که کافران به آیات الهی و قاتلین به انبیاء و دعوتگران بدهد.

و اگر خدا آن‌را عملی نمی‌کرد، یا راه نجاتی برایشان بود، با این قوت نمی‌فرمود که به آنان بشارت دهید.