سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 21 / شماره 146 / يأمرون بالقسط من الناس چه کسانی هستند؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۶: «يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ» چه کسانی هستند؟

یک سوال؟ «یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاس» چه کسانی هستند؟ یک مقدار برویم نزدیک‌تر آن‌ها را بهتر بشناسیم.

آن‌ها کسانی هستند که دنباله‌رو انبیاء هستند و طبق آنچه که انبیاء از جانب الله آوردند، در جامعه فرهنگ سازی می‌کنند. آن‌ها را در جامعه پیاده می‌کنند‌. مردم را به سوی خدا، توحید و کتاب خدا سوق می‌دهند.

تلاش می‌کنند اخلاق در جامعه حاکم شود و مردم نسبت به حقوق‌شان آگاه شوند.

تلاش می‌کنند تبعیض، نظام طبقاتی، سوء استفاده از امکانات عمومی و بیت‌المال در جامعه کم شود تا در سایه قسط همه اعضای جامعه بتوانند به صورت عادلانه از امکانات موجود برای پیشرفت خودشان استفاده کنند.

در زمینه علمی، اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و در هر زمینه دیگری خودشان را شکوفا کنند.