سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 21 / شماره 145 / چهار دسته انسان

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۵: چهار دسته انسان.

در هر جامعه‌ای که دعوت به سوی توحید و محوریت الله انجام می‌شود، مردم آن جامعه به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: فعالانی که افکار مثبت دارند، آن‌ها دنبال احیا کردن ارزش‌ها هستند و می‌خواهند جامعه بر اساس قسط و عدالتی که الله فرموده پیشرفت کند.

دسته دوم: باز فعال هستند ولی افکار منفی دارند. تعداد دسته اول و دوم در جامعه به نسبت تعدادشان زیاد نیست.

دسته سوم: آدم‌هایی که مثبت‌نگر و خوش‌فکر و خوش‌قلب هستند، منتهی فعال نیستند، اگر هم نگاه مثبتی دارند، برای خودشان است و تا حدودی برای اطرافیان‌شان، دیگر ما بقی برای خودشان کار می‌کنند، برای خودشان زندگی می‌کنند.

و دسته چهارم: آدم‌هایی که منفی‌باف هستند و مغرور و منفی‌نگر منتهی فعال نیستند و مابقی در زندگی خودشان مشغول خودشان هستند. هر چند که ذهن‌شان منفی است، ولی برای خودشان زندگی می‌کنند، برای خودشان کار می‌کنند.

این دو دسته سوم و چهارم تعدادشان خیلی زیاد است. همیشه این چهار دسته در دنیا بوده و تا قیامت هم خواهد بود.

دسته اول یا انبیاء هستند و یا «یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاس»، دسته دوم درمقابل دسته اول می‌ایستند، ادامه آیه «یَکْفُرُونَ بِئایَتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الْنَّاس» چرا این‌طور است؟ چون منافع‌شان در خطر می‌افتد یا به هر شکل با آن‌ها مشکل پیدا می‌کنند، چه بر اثر حسادت یا رقابت یا چیزهای دیگر.

جالب است دسته دوم جزو افراد کم‌خرد جامعه نیستند، آن‌ها افراد سرشناس و دارای موقعیت نسبتا خوبی در جامعه‌شان هستند، قرآن از آن‌ها به اسم مَلأ یعنی بزرگان و اشراف نام می‌برد. دسته سوم غالباً زیر مجموعه گروه اول یعنی فعالان مثبت قرار می‌گیرند، آن‌هایی که مثبت نگر هستند. زیر مجموعه گروه اول فعالان مثبت قرار می‌گیرند. البته بستگی به قوت و ضعف فعالیت و فرهنگ‌سازی گروه اول دارد.

دسته چهارم که منفی نگرند، ولی غیرفعال غالباً زیر مجموعه گروه دوم یعنی فعالان منفی قرار می‌گیرند.

امکان دارد یک وقتی یک آدم خوش‌قلب و خوب، فریب زرق و برق دسته دوم را بخورد و به آن گروه ملحق شود و یک وقتی هم ممکن است آدم متکبر و منفی‌باف تحت تاثیر فرهنگ فعالان مثبت قرار بگیرد و به آن‌ها ملحق شود. پس خلاصه گروه اول فعال به جهت مثبت قسط و گروه دوم فعال ولی به جهت منفی مخالف قسط و مثبت‌نگرهای غیر فعال که ملحق می‌شوند به فعالان مثبت و منفی‌نگرهای غیر فعال که ملحق می‌شوند به فعالان منفی.