سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 21 / شماره 143 / تفاوت بغیر حق و بغیر الحق

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۳: تفاوت ‌بغیر حق و بغیر الحق.

«وَیَقْتُلُونَ الْنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ» و پیامبران را بدون هیچ حقی می‌کشند. بِغَیْرِ حَقٍّ با نکره آمده؛ یعنی مطلقا‌ً بدون هیچ جرمی پیامبرشان را می‌کشند.

در همین سوره آل‌عمران کلا سه بار بحث قتل انبیاء آمده آن‌هم با عبارت بِغَیْرِ حَقٍّ آیات ۱۱۲،۲۱ و ۱۸۱ در سوره بقره آیه ۶۱ می‌فرماید: «وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» به جای بِغَیْرِ حَقٍّ، بِغَيْرِ الْحَقِّ یعنی حق الف و لام دارد.

فرق‌شان با هم چیست؟ بِغَيْرِ الْحَقِّ معرفه است و کارهای خاص منظور است. کارهایی که اگر آدم مرتکبش شود، مستحق قتل می‌شود. مثل قتل نفس. پیامبران را بدون این که مرتکب همچین کارهایی شوند، می‌کشتند..

ولی بِغَیْرِ حَقٍّ نه تنها آن جرم‌های بزرگ را مرتکب نشدند، بلکه هیچ جرمی نداشتند.

جرم‌های شبهه‌‌دار و کوچک هم نداشتند، ولی باز پیامبران را می‌کشتند. پس عمومیّت و شمولیّت در بِغَیْرِ حَقٍّ بیشتر از بِغَيْرِ الْحَقِ است. (به نقل از تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی و کتاب لمسات‌ البیانیه السامرائی)