سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 20 / شماره 141 / کلید موفقیت فعالان اجتماعی و تربیت کنندگان جامعه

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۱: کلید‌موفقیت فعالان اجتماعی و تربیت‌کنندگان جامعه.

فعالان اجتماعی و معلمان و فرهیختگان در اصلاح جامعه خیلی دلسوزی و تلاش می‌کنند، ولی متاسفانه باز حاصل کمی مشاهده می‌شود، چرا؟ جواب این چرا و چرایی که در سوال قبلی مطرح شد در همین پرسشی است که خدا فرموده: «أَأَسْلَمْتُمْ» آیا تسلیم خدا هستید؟ پیش‌گیری و علاج همین جا است.

از همان ابتدا که شخص تربیت می‌پذیرد..

در سنین نوجوانی و کودکی حتی باید به او خدایِ واقعی را بشناسانیم. بعد وقتی خدا را شناخت، بخواهیم که تسلیم الله شود و به این شکل تربیتش کنیم. به جوان بگوییم اشکالی ندارد، تحقیق کن، اندیشه کن و با فکر به این باور برس که الله وجود دارد و آفریننده جهان است. و وقتی بهش رسیدی حالا تسلیمش شو. ازش بپرس تسلیمش می‌شوی یا نه؟ اگر می‌گوید خدا هست و تسلیمش نمی‌شود..

و به خدا پشت می‌کند، دیگر هیچ راه دیگری برایش نیست. یعنی دیگر این قدر آدم بی‌ احساس و بی‌ وجدان باشد که به خدای مهربان که آفریننده‌اش است اقرار کند، ولی بی اعتنا باشد؟ «وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» اما اگر تسلیم خدا شد، پس بیا بنشین فکر کن یک بار دیگر، از نو خودت را چک کن. کجا و کدام اخلاق‌ها و ارتباط‌ها تحت تسلیم خدا نیست؟ با آن‌ها خداحافظی کن‌. تشخیص مواضع تسلیم خدا از غیر تسلیم خدا خیلی آسان است. چندان علمی هم نمی‌خواهد.

کلید موفقیت فعالان اجتماعی هم دقیقا در همین است..

که می‌توانند معضلات اجتماعی را حل کنند. اول خدا را به مردم بشناسانند، مردم را تربیت کنند که خودشان را تسلیم الله کنند و بعد ضررها و تبعات آن گناه‌ها را تشریح کنند. هیچ راهی جز این راه نیست. راه میانبری وجود ندارد و اگر وجود داشت، خدا به رسول الله یاد می‌داد. رسول الله از این راه رفته، معرفی و شناخت الله و بعد محوریّت و منهجیّت الله و تسلیم الله شدن و بعد از آن تزکیه و تربیت امور دین.