سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 20 / شماره 140 / چرا خیلی‌ها از بدی کار می‌دونن ولی باز انجامش می‌دن؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۴۰: چرا خیلی‌ها از بدی کار می‌دونن اما باز انجام می‌دن؟

آیه نوزده و بیست یک آسیب فکری و ایمانی که از همه چیز مهم‌تر است را مطرح کرد و با یک پرسش آن را ریشه‌یابی کرد. ریشه که مشخص شد راه‌حلش هم مشخص می‌شود. این مسئله در تمام آسیب‌های اجتماعی صادق است. مثلا می‌دانید که عشق‌ورزی و فرزند با ادب و فرهیخته داشتن چه قدر در زنگی مشترک مهم است.

ارتباط ناصحیح از طریق دوست پسر یا دوست دختر قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج در اکثر موارد مانع عشق‌ورزی بین زن و شوهر می‌شود. یعنی یک زندگی طولانی مدت خالی از آسایش و حس خوشبختی. طبق آمار هم از هر پنج مورد از همچین خانواده‌هایی که ارتباط دارند، یک موردش به طلاق منجر می‌شود و نتیجه فرزند طلاق یک معضل اجتماعی است. اکثر فرزندان طلاق هم برای کل جامعه تهدید و مصیبت هستند.

چه قدر بودند دزدها، معتادها و افراد با جرایم دیگر که فرزند طلاق بودند متاسفانه. البته این هم هست که بعضی‌ها هر چند که فرزند طلاق هستند، ولی با یک شخصیت بسیار خوب و مثبت و شخص مفید در جامعه حضور دارند و زندگی می‌کنند. ما برای همه احترام قائلیم این‌ها را نادیده نمی‌گیریم، اما بنا بر آمار ما داریم صحبت می‌کنیم.

متاسفانه بعد آن چهار خانواده‌ای که به هر دلیل به طلاق منجر نشده حالا به خاطر مهریه بالا یا فشار اجتماعی یا فشار خانواده به هر دلیلی به طلاق منجر نشده و زندگی‌شان ادامه پیدا کرده، بچه‌هایی که در این فضای ناامن و بی‌روح بزرگ می‌شوند هم وضع چندان خوبی ندارند. حالا همان پدر و مادرها که در سن جوانی مهر و محبت‌شان را ریختند پای دوست جنس مخالف، وقتی پیر می‌شوند دیگر خبری از آن دوست نیست فقط در جوونی از آنها سوء استفاده شده و بعد گرفتار می‌شوند زیر دست همان بچه‌هایی که خودشان بزرگ کردند. چون بچه‌ها در فضای خوبی بزرگ نشدند، پدر و مادر با هم عشق و محبت نداشتند..

چون بین‌شان خیانت بوده، خب این‌ها کم و بیش همه ما در شبکه‌های اجتماعی شنیدیم و می‌دانیم. فعالان اجتماعی هم به مردم آگاهی می‌دهند، ضررهای دوست پسری و دوست دختری را بیان می‌کنند. منتها کسی که انجامش می‌دهد آگاهی دارد و انجامش می‌دهد فکر می‌کند ضررش برای دیگران است..خودش جان سالم به در می‌برد.

به این کار عادت کرده و معلوم نیست کی دست از این کارها بردارد. آسیب‌های دیگری مثل اعتیاد، قرص و چیزهای دیگر هم به همین شکل‌اند؛ می‌دانند بد است! ولی انجامش می‌دهند.