سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 2 / شماره 53 / خروجی آیه ی (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۵۳: خروجی آیه‌ی «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ»

گناهانی که آدم‌ها انجام می‌دهند از نظر زمانی مانند هم نیستند؛ بعضی گناهان یک مدت زمان کوتاه ما را به خودشان مشغول می‌کنند، ولی بعضی گناهان چند ماه یا چند سال عمر ما را صرف خود می‌کنند، این چنین گناهان خیلی خطرناک‌اند.

چون انگار دارد مسیر زندگی ما را عوض می‌کند در مثال پدر و مادر که خدمت شما عرض کردم دقیقاً ممکن است آن بی‌مهری سال‌ها طول بکشد چه بسا تا آخر عمر پدر و مادر ادامه داشته باشد این مشخص می‌کند که شخص به راهی که الله فرموده دل نداده و به نحو دیگری دارد زندگی می‌کند.

می‌خواهم مثال‌های دیگری خدمت شما عرض کنم

تا مسئله برایتان واضح‌تر شود. دو نفر رو در نظر بگیریم که مورد ظلم و بدی یک دوست یا آشنا قرار می‌گیرند؛ اول هر دو تلاش می‌کنند حقشان را بگیرند این خیلی خوب است که دنبال حقشان باشند، ولی اگر با تلاش موفق نشدند حقشان را بگیرند، کسی که دل به «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» داده تکلیفش مشخص است، الله اجازه بداخلاقی که نداده، اجازه قتل و دعوا نداده، الله الحی است.

و القیوم، همه چیز را مدیریت می‌کند و این وضعیت نیز از مدیریت الله خارج نیست و بالاخره یا در این جهان یا در آخرت تکلیف آن ظلم مشخص می‌شود.

و هر کسی به حق خود می‌رسد..

به همین راحتی از خیال، فکر، خودخوری و این‌ها در می‌آید، از اینکه سر آن طرف نقشه داشته باشد در می‌آید و دنبال ادامه زندگی‌اش می‌رود، ولی کسی که دل نداده به «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» همیشه نقشه‌های رنگارنگ در ذهنش دور می‌زند؛ انتقام، عداوت، اگر دستش برسد دعوای فیزیکی و حتی اگر شده قتل، برای آن شخص پاپوش درست می‌کند، به یک شکلی می‌خواهد اذیتش کند. الان نیز خیلی از این شکایت‌ها به خاطر انتقام در دادگاه‌ها تنظیم می‌شود.

وگرنه خیلی راحت آن مسئله قابل حل و قابل بخشش است..

ولی چون دلش به چیز دیگر بند نیست یعنی دل به آن راهی که الله گفته نداده است حالا می‌خواهد با این کارها دل خود را آرام کند، در دنیا نیز از این مسائل خیلی مشاهده می‌کنیم، چقدر قتل‌ها انجام می‌شود، چقدر عداوت‌ها و مشاجرات انجام می‌شود، در اثر اینکه منهج این شخص به گونه‌ای که طبق بزرگراهی که الله برای او انتخاب کرده تنظیم نیست.