سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 2 / شماره 10 / توضیح حمد و رب در آیه الحمدلله رب العالمین

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۰: توضیح “حمد” و “رب” در آیه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

دومین آیه‌ی سوره‌ی فاتحه “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” – الْحَمْدُ با ال شروع می‌شود و ال در زبان عربی برای خودش حرف‌ها دارد. ما انواع ال داریم که اینجا ال استغراق است. ” الْحَمْدُ ” یعنی کل حمدها و تمام ستایش‌ها برای الله هست. “ستایش”: به معنای ستودن، به نیکی یادکردن، به بهترین شکل در موردش صحبت‌کردن است. ” رَبِّ الْعَالَمِينَ ” به وجود آورنده‌ی عالَم‌ها. ” رَبِّ ” به نسبت یک عالم

حداقل ۵ مرحله دارد؛

وقتی که خدا عزوجل می‌خواهد عالَمی را خلق کند، (مثال عالَم آدمیان) در قبال آن، پنج کار انجام می‌دهد که این پنج کار باهم می‌شود. ” رَبِّ “

  • ١. اول امکاناتی که آن عالَم نیاز دارد برایش مهیا می‌کند.
  • ۲. دوم خود آن عالَم را خلق می‌کند.
  • ٣. سوم ابزار و وسایلی که آن عالَم نیاز دارد تا از آن امکانات استفاده کند در اختیارش قرار می‌دهد.
خداوند فرمود:

«وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» (البقره/ ۳۶) و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیلۀ بهره برداری خواهد بود. ما امکانات نیاز داریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم؛ مثلا خدای عزوجل به ما قوه تفکر، دست و چشم داده تا بتوانیم از وسایل و امکانات اطراف‌مان استفاده کنیم، اختراع کنیم،کشف کنیم. اگر امکانات باشد، ماهم باشیم، ولی ابزار استفاده نداشته باشیم آن امکانات به درد ما نمی‌خورند..

  •  ۴. چهارم خدا عزوجل از آن عالَمی که آفریده محافظت می‌کند، که جزو معنای ” رَبِّ الْعَالَمِينَ ” است.
  • ۵. پنجم اینکه آن‌ها را رشد می‌دهد، توسعه می‌دهد.
این شد به نسبت یک عالَم:
  • ١. خلق امکانات.
  • ۲. ایجاد آن عالَم.
  • 3. وسایل و ابزاری که آن عالَم و مخلوقاتش بتوانند استفاده کنند.
  • ۴. خدا از آن عالَم نگه‌داری می‌کند.
  • ۵. آن‌ها را رشد و توسعه می‌دهد. همه‌ی این‌ها به نسبت یک عالَم انسان مثال زدیم. حالا با توجه به ” رَبِّ الْعَالَمِينَ ” تصور کنیم همین پنج مرحله را در قبال تمام عالَمین انجام می‌دهد.