سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 19 / شماره 135 / مهمترین گمشده‌ی بشر امروز…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۳۵: مهم‌ترین گمشده بشر امروز…

نیروی منفی که درون انسان وجود دارد راه‌حل کنترلش چیست؟ راه حلش همان است که در صدر آیه بیان شد:

«إن الدین عند الله الاسلام»، البته ممکن است متخصصین امروز بگویند..

راه حلش اعتماد به نفس، مثبت اندیشی، گفتگو درمانی و این قبیل مسائل؛ همه این‌ها خیلی هم خوب است، اما اگر با معنویت و با معیت الله نباشد، کوتاه مدت جواب می‌دهد و بعد برمی‌گردد سرجای اولش. پس اساس معالجه این است که نگاه و اولویت اول شخص اجرای دستورات الله باشد. الله را محور زندگی‌اش قرار بدهد که دوباره برمی‌گردد..

به همان «شهد الله انه لا اله الا هو» و نباید برگردد به منفعت طلبی و خواسته‌های نفسانی. این قضیه به نظر من مهم‌ترین گمشده بشر است که نمی‌داند چه ندارد؟

و فقط زجر نداشتنش را می‌کشد و اگر این را داشته باشد، همیشه راحت زندگی می‌کند. با وجود رقیب و دشمن و حسود، ولی آب در دلش تکان نمی‌خورد؛ چون تسلیم خداست و خدا است که دارد هدایتش می‌کند کدام طرف برود، کدام طرف نرود، چه دغدغه و فکری داشته باشد، چه نداشته باشد..

ولی اگر تسلیم خدا نباشد، سکان هدایت این کشتی می‌افتد!

دست دل و احساسش، آن موقع اگر پسر یا دخترش مثلا کار اشتباهی مرتکب شود، پدر به جای اصلاح و نصیحت که امر خداست و باید در همین حد تسلیم خدا شود، ممکن است با داس سر بچه‌اش را ببرد‌‌.

و چه قدر کارهای وحشیانه‌ دیگری از قتل زن و شوهر و برادر و پدر و مادر که در قسمت حوادث روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌خوانید و می‌شنوید، خیلی قضیه جدی است. ما فقط یک چیزی می‌گوییم و یک چیزی می‌شنویم، شاید از نزدیک تجربه و لمس نکردیم و نتوانیم حساسیت موضوع را درک کنیم. اگر این‌ها را درک کنیم، آن موقع می‌فهمیم که آیه چه می‌گوید.

الله حسادت، کارهای وحشیانه، هم‌دیگر اذیت کردن و استعدادکشی و نخبه کشی را از بندگانش نمی‌پسندد. الله خودش جان داده، چرا دیگران جان آدم را در خطر بندازند؟ الله استعداد داده، چرا دیگران سرکوبش کنند؟ به چه حقی و مهم‌تر از همه این‌ها الله دین فرستاده، چرا در رقابت ناسالم بین افراد شخص به آیات الله کافر شود و ارتباط بین الله و بندگان را قطع کند؟

پس در هر موقعیت مطلقاً هر موقعیت و جایگاهی که هستیم یک بار دیگر خودمان را بازبینی کنیم یک وقت به همچین چالشی ما آیا دچار نیستیم؟ احیانا تنش ادامه‌دار با یک شخصی در زندگی ما نیست؟ اگر هست هرچه زودتر برایش یک فکری کنیم.