سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 19 / شماره 134/ منشأ اختلاف مذموم بین عالمان دین کجاست؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۳۴: منشأ اختلاف مذموم بین علمای دین کجاست؟

حالت حسادت و رقابت ناسالم ممکن است نسبت به همه‌ی اقشار و اصناف جامعه پیش بیاید؛ بین دو شاگرد گرفته تا دو رئیس و حتی بین عالمان دین، چون این نیرو‌ها در وجود انسان است، و انسان اگر این‌ها را کنترل نکند، این انرژی‌ها به شکل حسادت و رقابت ناسالم و سوءظن خودش را نشان می‌دهد، که در آیه با قید «بَغیاً بَینَهُم» آورده‌ است.

«بَغیاً بَینَهُم» شامل همه‌ی انرژی‌های منفی می‌شود که در روابط انسانی تأثیر می‌گذارد.

اصل بَغی به معنای ظلم، ناحقی، زیاده‌خواهی، دروغ است و کلا به چیزی گفته می‌شود که از تعادل خارج شود و رابطه را برهم می‌زند.

پس منشأ این اختلاف مذموم بین علمای دین از درون انسان است.

همان‌طور که در علوم مختلف انسانی و تجربی هم ممکن است همین اتفاق بیفتد؛ کسی نمی‌تواند آن علوم یا تخصص را از بین ببرد، پس عیب از علم نیست، عیب از دین نیست، عیب از آدمی است که هنوز خود را نشناخته است.

موضع‌گیری و رقابت و حسادت هم چشم آدم را کور می‌کند و همه‌ی ارزش‌ها را انکار می‌کند تا جایی می‌رسد که آیات خدا را هم انکار می‌کند. «و مَن یَکفُر بِآیاتِ الله» آخر عاقبت چنین آدمی چه می‌شود؟

«فَإنَّ اللّهَ سَریعُ الحِساب» عذاب چنین اشخاصی در آیه‌ی ۴,۱۰,۱۱,۱۲ آمده است و زود حساب و کتابشان انجام می‌شود و معطل نمی‌شوند؛ زیرا الله سریع الحساب است. وقتی به آن مجازات‌ها محکوم می‌شوند، محکومیتشان را می‌کشند