سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 19 / شماره 133 / خشونت! تخریب! هتک حرمت…! چرا؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۳۳: خشونت، تخریب، هتک حرمت، چرا؟

همه‌ی ما می‌‌دانیم که شکل زندگی و فرهنگ ما با مردم قدیم خیلی فرق کرده‌ است و ممکن است با امکانات جدیدی که در اختیار‌مان است و سطح سوادی که داریم به خودمان بنازیم، ولی برخی خصلت‌ها از قدیم در وجود آدم‌ها بوده، در وجود ما هم است، هیچ تغییری نکرده و این طور که پیداست تا قیامت هم خواهد‌ بود.

یکی از این خصلت‌ها رقابت ناسالم، حسادت، و حس بدخواهی است.

شخصی را در نظر بگیرید که در یک شغل یا یک موقعیت قرار دارد و خیلی پیشرفت دارد و رشد می‌کند، یک شخص دیگر در همان شغل و موقعیت چندان پیشرفتی ندارد، همچین جایی یک نیرویی درون آن شخص را اذیت می‌کند که چرا همه‌ی موقعیت‌ها را او اشغال کرده‌ است؟ اصلا من باید در آن موقعیت باشم

و غیره. بعد حس بدخواهی و آرزوی زوال نعمت در آن شخص به‌ وجود می‌آید و به مخالفت با آن شخص در تمام مواضع می‌پردازد، حتی اگر آن موضع یک ارزش باشد که خود هم به آن معتقد‌ است، اما چون رقیب او هم این کار را انجام می‌دهد، مخالفت می‌کند. سرانجام این اختلاف به خشونت، غیبت، هتک حرمت، تهمت، تخریب و … حالا چه در فضای مجازی یا فضای حقیقی. اولین حادثه‌ای که از روی حسادت و رقابت در دنیا اتفاق‌ افتاد بعد‌ از ماجرای ابلیس و آدم، ماجرای هابیل و قابیل (فرزندان آدم) بود، اما شخص موفق در چنین موقعیتی چه کار می‌کند؟

او هم اگر خصلت درونی‌اش را نتواند کنترل کند، به دنبال انتقام می‌رود.