سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 19 / شماره 130 / دریایی از علم با تدبر در اختلاف قراءات

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۳۰: دریایی از علم با تدبر در اختلاف قراءات.

دو نوع قرائت برای آیه «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ» وجود دارد؛

۱. جمهور قراء، إنَّ را با کسره می‌خوانند، در این صورت جمله مستأنف (جدید،‌ نو) می‌شود. هرچند که این آیه با مباحث قبلی مرتبط است، اما می‌خواهد یک زاویه جدیدی را هم در مبحث باز‌ کند. در مباحث قبل فرمود: آدم خواستنی‌هایی‌ دارد که فریبنده است و باید مواظب‌ باشد و بگوید: «رَبَّنَا إنَّنا آمَنَّا» و صادق و صابر باشد. همچنین فرمود معبودان دیگری هم هستند که باید رهایشان‌ کند و فقط الله را بندگی‌ کند که «قائماً بِالقِسط» است.

حالا نوبت به یک زاویه جدید رسیده‌ است؛ «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ» که باید تسلیم خدا‌ شد.

۲. یکی از قراء به نام امام کسائی رحمة اللّه علیه، این عبارت را به جای إِنَّ، أَنَّ خوانده‌است، که در این صورت ادامه‌ی آیه قبل است و بدل می‌شود از « أنَّهُ لَا إلهَ إلّا هُو» یعنی الله گواهی می‌دهد که هیچ معبودی جز او نیست و الله گواهی می‌دهد که دین مقبول نزد او اسلام است.

این دو معنا با «إِنَّ» و «أَنَّ» مکمل هم هستند و این تفاوت قرائت‌ها، یکی از محل‌های تدبر در قرآن کریم است.