سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 18 / شماره 127 / فرهنگ سازی در جامعه با پشتوانه لا إله إلا هو

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۲۷: فرهنگ‌سازی در جامعه با پشتوانه «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».

ایمان و توحید و «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»؛ استرس و اضطراب را در زندگی‌ ما کاهش می‌‌دهد.

یک زاویه دیگر:

شخص خوش‌قلبی که می خواهد دیگران رشد کنند و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه انجام دهد، اما با مشکلاتی از طرف مردم روبرو می شود، ولی با وجود این مشکلات باز به کار خود ادامه می‌دهد. چه چیزی به این شخص انگیزه می‌دهد که همانند درخت سنگ بخورد ولی میوه بدهد؟؟

چیزی جز تعلق قوی به الله و «لا اله الا هو» نمی‌تواند دلیل این انگیزه‌ قوی باشد، زیرا اللّه به این کارها امر کرده و شخص نیز الله را دوست دارد، این کارها را انجام می‌دهد و برای جلب رضایت الله استقامت می‌کند.

در همچون مشکلاتی، هیچوقت تندیس، سنگ، بت و چوب نمی‌توانند برای انسان ایجاد انگیزه کنند.