سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 18 / شماره 125 / لا إله إلا هو چه کارهایی برامون انجام می‌ده؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۲۵: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» چه کارهایی برامون انجام می‌ده؟

اولین کاری که شهادتین یا «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ…» انجام می‌دهد این است که پول، وقت، و مغز انسان را از سلطه‌ی معبودان باطل در می‌آورد، عزت واحترام مردم را حفظ می‌کند و آن‌ها را از پوچی در می‌آورد.

دومین کاری که انجام می‌دهد این است که به جای معبودان باطل

 الله را محوریت فرماندهی قرار می‌دهد و از مردم می‌خواهد از الله که حی و قیوم و عزیز حکیم است اطاعت کنند.

در قدم سوم از مردم می‌خواهد قوانین الله را بپذیرند، چون قائما بالقسط است. چند مثال از قوانین الله که قائما بالقسط است: «فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا» (الاسراء/۲۳)

به آن‌ها اف نگو و بر آن‌ها فریاد نزن و با نیکی با آن‌ها سخن بگو‌. الله می فرماید: کسانی که شغل خدماتی و تولیدی دارند به نحو احسن انجام دهند که من نظاره‌گر آنان هستم. «أَنِ اعمَل سابِغاتٍ وَقَدِّر فِي السَّردِ وَاعمَلوا صالِحًا إِنّي بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ» (سبأ/۱۱) زره‌های بلند بساز و در بافتن اندازه نگه‌دار و کار شایسته انجام‌ دهید، همانا من به آنچه انجام می‌دهید، بینا هستم. و بسیاری حکم زیبای دیگر، که قسط و عدالت را در جامعه گسترش می‌دهد و ظلم را دفع می‌کند و ما برای یادگیری آن‌ها لازم است قرآن  را مرور کنیم.