سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 18 / شماره 120 / چرا تأکید بر لا إله إلا هو؟

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۲۰: چرا تاکید بر لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟

آیات اولیه هر سوره خیلی مهم است و تا آخر سوره هر از گاهی باید یک گوشه چشمی به آیات اولیه انداخت؛ این‌کار هم کمک‌مان می‌کند پیوستگی آیات را از دست ندهیم و هم محتویات سوره را بهتر می‌فهمیم.اول سوره مبارکه آل‌عمران بعد از «الم» فرمود: «الله لا اله هو الحی القیوم» در آیه ششم باز فرمود: «لا اله الا هو العزیز الحکیم» و در همین سوره آیه هجدهم دو بار فرمود: «شهد الله انه لا اله الا هو» و مجددا در آخر آیه «لا اله الا هو العزیز الحکیم»؛ یعنی، تاحالا جمعا چهار بار در این سوره بر «لا اله الا هو» تاکید فرموده است.

حالا می‌خواهیم تمرکز بکنیم روی این مطلب که چرا این همه بر عبارت «لا اله الا هو» تاکید شده است آن هم بعد از مبحث «زین للناس حب الشهوات»؟

جوابش در خود آیه آمده خدا فرمود:

«قائما بالقسط» می‌خواهد محوریت را به الله بدهد، زیرا که الله قائم به قسط است؛ حق و عدل را رعایت می‌کند، دستور به حق و عدل می‌دهد و ظلم را از سر مردم دفع می‌کند تا کسی نه به خودش ظلم بکند و نه به دیگران. دقیقا در مبحث «زین للناس حب الشهوات» در خواسته‌های نفسانی، (محل ظلم و ناحقی) تنها راهی که وجود دارد تا این ظلم‌ها جلویش گرفته شود این است که شخص الله را معبود خودش قرار بدهد الله‌یی که دائما به قسط دستور می‌دهد.