سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 17 / شماره 117 / مروری بر آیات ۱۰ الی ۱۷ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۱۷: مروری بر آیات ۱۰ تا ۱۷سوره مبارکه آل‌عمران.

آیه دهم سوره مبارکه آل‌عمران به کافران برگشت و تا آیه سیزدهم در مورد آن‌ها صحبت می‌کند تا شاید کافران از موضعی که در مقابل هدایت خدایی گرفته‌اند، دست بردارند و با آوردن شاهد و مدرک، از فرعون گرفته تا مشرکین مکه به آن‌ها اطمینان می‌دهد و اثبات می‌کند که اولاد، اموال، حکومت و لشکر شما هیچکدام‌شان نجات‌تان نمی‌دهد و با وجود داشتن همه‌ی این‌ها شکست خواهید خورد و در آخرت هم وقود النار می‌شوید.

آیه چهاردهم زاویه جدیدی از همین مبحث را باز می‌کند که چرا مردم نسبت به هدایت خدایی بی‌توجه و کافر می‌شوند؟ و چرا هدایت را می‌پذیرند؟ ولی انگار نپذیرفتن این مسئله را آسیب‌شناسی می‌کند و آن را ربط می‌دهد به خواستنی‌هایی که در وجود انسان آشیانه کرده است؛ از ارضای مسائل جنسی گرفته تا خواسته‌های دیگر.

آیه پانزدهم به مردم می‌گوید مواظب باشند و بعد پنج تا پاداش را ذکر می‌کند که اگر توانستید خواستنی‌هایتان را تحت کنترل دربیاورید در عوض، آن پاداش‌ها گیرتان می‌آید.

صفحه دوم با عبارت «والله بصیر بالعباد» تمام می‌شود.

آیه شانزدهم و هفدهم از صفحه سوم در ادامه بحث حب الشهوات هشت مورد را ذکر می‌کند

که شخص با آن‌ها بتواند فرمان خواستنی‌های دلش را به دست بگیرد و از بی‌هدفی و پوچی که کل زندگی‌اش شود (از همان خواستنی‌ها) در بیاید و بداند که برای چه آمده‌ است و قرار است به کجا برود و به کجا برسد.

شرط اول خودآگاهی را معرفی می‌کند؛ «للذین اتقوا» که مواظبند احتیاط‌شان را به کار می‌برند و بعد باید به آفریننده‌شان رجوع داشته باشند و به آموزه‌هایی که پروردگارشان برای‌شان در قرآن فرموده؛ «ربنا اننا آمنا» و بعد شخص باید به خطا و نکات ضعف خودش اقرار کند..

و از خدا پوزش بخواهد «فاغفر لنا ذنوبنا» و بعد از رعایت همه‌ی این‌ها از خدا می‌خواهد

از آتش نجاتش بدهد؛ «و قنا عذاب النار» و بعد تمرینات عملی را ذکر می‌کند؛ از خویشتن‌داری گرفته تا صداقت، فرمان‌بری، انفاق و طلب بخشش آن هم در وقت سحر.