سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 17 / شماره 116 / مروری بر آیات ۱ تا ۹ سوره مبارکه آل عمران

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۱۶: مروری بر صفحه اول (آیات ۱ تا ۹) سوره مبارکه آل‌عمران.

بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول تا هفدهم سوره مبارکه آل‌عمران را با هم مرور می‌کنیم و توجه می‌کنیم به ربط بین آیات و خلاصه مباحثی که در جلسات قبل بیان شده است.سوره مبارکه آل‌عمران الزهراوین و درخشندگی را به یاد آدم می‌آورد. آیه اول این سوره و سوره مبارکه بقره با الم شروع می‌شود تا نشان بدهد حروف قرآن برای عرب‌ها و برای کل بشر آشنا است.

آیه دوم

بحث وجود الله و یگانگی الله است آن هم با دو صفت حی و قیوم تا نشان بدهد که جهان بعد از آفریده شدن به حال خودش رها نشده که حیران و سرگردان و بلا تکلیف بماند؛ بلکه توسط حی قیوم لحظه به لحظه مدیریت می‌شود و همه تکلیف خودشان را می‌دانند و با کمال خوشحالی دارند زندگی می‌کنند و به وظایفشان عمل می‌کنند. در آیه سوم و چهارم فهمیدیم انسان هم بعد از آفریده شدن بلا تکلیف و سرگردان رها نشده است؛ بلکه الله با نزول قرآن با آن‌ها ارتباط گرفته و چگونگی زندگی کردن سالم را به آن‌ها یاد داده است.

البته مردم قدیم و نسل‌های قبل از نزول قرآن هم به همین شکل. برای آن‌ها هم در تورات و انجیل سخن گفته اما آیا همه مردم این‌ها را پذیرفتند؟

خیر. در همه زمان‌ها آدم‌هایی بودند که با هدایت خدایی در افتادند و از عقل و اختیارشان سوء استفاده کردند. نسبت به آن‌ها هم در پایان آیه چهارم خدا فرمود: «والله عزیز ذو انتقام».

آیه پنجم و ششم از خصوصیت الله که جهان و انسان را مدیریت و هدایت می‌کند بیان فرمود: که هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان از او مخفی نمی‌ماند‌. و این ترکیب‌بندی و چهره‌ی انسان‌ها که می‌بینید همه کار الله است و تا این اندازه الله به انسان نزدیک است و در زندگی انسان دخالت دارد.

آیه هفتم و هشتم و نهم در مورد یک مسئله‌ی مهم دیگر سخن گفته است.

درست است که قرآن برای هدایت انسان آمده، ولی آن‌ سوی مسئله که خود انسان است هم خیلی مهم است، زیرا قرآن آیات محکم و متشابه دارد و بستگی دارد انسان با دل پاک سراغ قرآن برود یا با دل ناپاک و منحرف! درست است که آب باران خیلی مبارک است، ولی زمینی که باران بر آن می‌بارد هم خیلی مهم است؛ در زمین حاصل‌خیز بوستان، سبزه و گل بیرون می‌آید و الا زمین شوره‌زار هیچ چیزی با آب باران از آن سرسبز نمی‌شود؛ به قول یکی از دوستان شوخ طبع‌مان که می‌گفت: در زمین شوره‌زار غیر از خیار شور دیگر چه در می‌آید؟ البته اگر همان هم در بیاید! پس برای داشتن دل پاک آدم باید تلاش کند و آن را از خدا بخواهد.​