سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 17 / شماره 115 / استغفار سحرگاه نشانه جدیت بر تغییر

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۱۵: استغفار سحرگاه نشانه جدیت بر تغییر!

صفت چهارم که در آیه ذکر شده وَالْمُنْفِقِينَ (انفاق کنندگان) است‌. سه صفت نخست؛ یعنی، صابرين، صادقین و قانتین از وجود انسان نشئت می‌گیرد و آدم را تغییر می‌دهد. منفقین به داشته‌های انسان مربوط می‌شود خصوصا قسمت اموال و خواستنی‌ها؛ یک قسمت آن مالی است؛ «وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ…».

پس الله عزوجل در قسمت منفقین می‌خواهد من و شما را تغییر دهد و همان اموال دوست داشتنی که مردم بخاطر آن سر و گردن خورد می‌کنند از ما می‌خواهد که آن را انفاق کنیم. کسی که مفت و مجانی پول و داشته‌ی خودش را بخاطر الله به دیگران انفاق می‌کند دیگر نمی‌آید با دروغ و کلاه‌برداری پول مردم را بخورد. دیگر آن شخص علاوه بر صبوری، صدق و فرمان‌بری سخاوت‌مند هم است، علاوه بر اموالی که دارد و می‌بخشد چیزهایی که از نظر علمی بلد است را هم به دیگران یاد می‌دهد. هنرش را به دیگران هدیه می‌دهد. هنرمند باسخاوت است و در قبالش چیزی هم نمی‌خواهد.

صفت آخر «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَار» است. اگرچه تمام ویژگی‌های بالا بسیار ستودنی است و شخص اگر آن‌ها را در خودش به وجود آورد به یک دستاورد خیلی بالایی رسیده، ولی باز آن شخص به خودش مغرور نمی‌شود و در وقت سحر آخر شب به استغفار می‌پردازد.

استغفار به صورت کلی خصوصا عملکرد روز گذشته‌اش را در وقت سحر وارسی می‌کند و احیانا اگر خطایی داشته باشد از خطایش طلب بخشش می‌کند؛ زیرا شخصی که طبق فرموده‌ی الله عزوجل (در آیات ۱۴ تا ۱۷ آل‌عمران) در حال تغییر است اگرچه درصد خطایش دارد پایین می‌آید، ولی معصوم نمی‌شود بالاخره یک جایی خطایی از او سر می‌زند. ‌

در وقت سحر دو فایده‌ی دیگر هم وجود دارد؛ یک فایده‌اش جدیّت آن شخص را می‌رساند که چقدر عزمش برای تغییر راسخ است که در وقت سحر که همه خوابند بیدار می‌شود و به درگاه خدا استغفار می‌کند. و روز به روز که می‌گذرد و عوض می‌شود بخاطر اشتباهات قبلی با استغفار از الله پوزش می‌طلبد.

و فایده‌ی دومش این است که فردای آن روز حواسش را بیش‌تر جمع می‌کند که مبادا خطای دیروز را که برایش در وقت سحر استغفار کرده تکرار کند و به همین جهت فردایش بهتر از دیروزش می‌شود.