سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 17 / شماره 114 / معنای قانتین

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۱۴: معنای قانتین.

صفت سوم قانِتِين است. قانتین از ریشه‌ی قَنَتَ به معنای خاضع، مطیع و فرمان‌بر است به نقل از العین خلیل.ما چه زمانی می‌توانیم مدام جزو صابرین و صادقین باشیم؟ و صفت صبوری و صداقت در وجود ما پایدار باشد؟

زمانی که فرمانش را از خدا گرفته باشیم نه از رسانه‌ها و از انسان‌هایی مثل خودمان.

وقتی که خدا به ما امر می‌کند صابر و صادق باشیم و این امر خدا را بپذیریم و فرمان‌بری کنیم ما می‌توانیم برای همیشه جزء صابرین و صادقین باشیم و فرمان خدا را بر خوش‌ترین لذات و منافع‌مان ترجیح بدهیم.

در قدم بعدی مطیع افراد دل‌سوزی باشیم که ما را به سمت فرمان خدا راهنمایی می‌کنند. «و تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» می‌کنند.

تا این‌جا شاید فکر کنیم چنین شخصی دیگر باید همه جا دلش را بکشد، خودش را از همه چیز محروم کند و لذت دنیا را نبرد، ولی اصلا این‌گونه نیست. این سبک زندگی چنان لذت بخش است و آرامش در آن وجود دارد که قابل مقایسه با آرامش کسانی که دنبال لذت‌های حرام هستند نیست.