سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 17 / شماره 112 / صبوری اولین شرط تغییر

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۱۲: صبوری، اولین شرط تغییر

اولین شرط تغییر، صبور بودن است. این مهارت را باید در خودمان به وجود بیاوریم؛ یعنی صبر را در اخلاق و خواسته‌هایمان به مقدار لازم آمیخته کنیم.

بعضی‌ها اگر فقط یک قاشق چای‌خوری صبر در اخلاقشان بریزند همه چیز عالی می‌شود، بعضی‌ها نه یک قاشق غذا خوری لازم دارند، بعضی‌ها دیگر به قول محلی یک استمه باید صبوری را در اخلاقشان بریزند تا نرمال شود و بعضی‌ها شاید هم بیشتر… یعنی هر کس بر اساس پیشینه‌ی اخلاق و ژنتیک و تمرینی که داشتند باید کمتر یا بیشتر تلاش کنند.

خیلی از ما و شما باید بپذیریم که جزء صابرین نیستیم و باید تلاش کنیم تا جزء آن‌ها شویم. خدا را شکر صبوری جزء صفات اکتسابی است؛ یعنی با تمرین آن به دست آورده می‌شود. حالا من و شما ببینیم چقدر صبر لازم داریم؟

همانقدر به زندگی‌مان اضافه کنیم تا جزء صابرین شویم، البته همین که شما خواسته‌های نفس را کنترل کردید و با حوصله نشستید پای ترجمه و تدبر در قرآن‌کریم نشانه‌ی صبر است، ولی باید همین صبر تا مرحله‌ی عمل و حتی بعد از عمل ادامه داشته باشد. یک نکته ی دیگر؛ بعضی‌ها موقع هوای‌نفس یا امیال جنسی، کسب حرام و مواردی که نفس اشتهای آن‌ها را دارد، خودشان را با صبوری کنترل می‌کنند.

ولی بعد اذیت می‌شوند، یادشان که می‌آید چه چیزی را از دست داده‌اند حسرت می‌خورند و ناراحت می‌شوند و برایشان تبدیل به غم می‌شود و باز آسیب روحی و جسمی هم به خودشان و گاهی حتی به دیگران هم آسیب وارد می‌کنند.

چون آدمی که غم دارد در زندگی بی‌حوصله می‌شود، پس این شخص هنوز باید صفت‌های دیگر را که در همین آیه آمده را نیز دنبال کند و در خودش به وجود بیاورد تا زحمتش بهتر نتیجه دهد.