سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 16 / شماره 108 / الگو پذیری از ادبیات شیرین قرآن

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۰۸: الگوپذیری از ادبیات شیرین قرآن.

ببینیم وقتی قرآن‌کریم مسئله‌ای را بیان می‌کند آن را می‌شکافد و مفصل توضیح می‌دهد تا هیچ ابهامی برای کسی باقی نماند این «هدی للناس و انزل الفرقان» (آل‌عمران/۴) است.

این خصوصیت قرآن است که مسئله را سربسته رها نمی‌کند؛ بلکه شفاف و واضح توضیح می‌دهد چون توسعه‌یافتگی در اخلاق و در بینش با شفاف‌سازی اتفاق می‌افتد آدم روش زندگی را یاد می‌گیرد. یک معلم، یک مربی، استاد و پدر مادر اگر می‌خواهند به بچه‌های‌شان زندگی را یاد بدهند باید همین کار را انجام بدهند. توضیح بدهند، مسئله را بشکافند، مثال بزنند، داستان بگویند.

تحلیل کنند، خیلی از ماها متاسفانه یا خجالت می‌کشیم یا

سلیقه‌ی توضیح قشنگ و واضح دادن را نداریم که البته باید یاد بگیریم و برای یاد گرفتن خیلی زیباست که قرآن بخوانیم و با روش و ادبیات شیرین قرآن آشنا شویم و از آن الگو بگیریم. به شما پیشنهاد می‌دهم خودتان را معطل نکنید قرآن با ترجمه جلو بروید.

روزانه ۱۰ صفحه، ۵ صفحه ،کمتر یا بیشتر برنامه‌ریزی کنید و جلو برید

قرآن را تا آخر با ترجمه ختم کنید یه بار، دو بار، سه بار و ببینید چه عجایبی در قرآن وجود دارد، کلاس خودمان را به عنوان یک روش یادگیری و یک تمرین داشته باشیم این جای خودش اما آن کار را هم انجام بدهیم همت‌مان را بالا بگیریم، مدیریت زمان داشته باشیم تا همه‌مون بتوانیم قرآن را با ترجمه، هرچه زودتر ختم کنیم، شک نکنیم که خدا هم کمک به ما می‌کند.