سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 15 / شماره 99 / بزرگداشت رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط الله

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع۹۹: بزرگداشت رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط الله.

«قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَالِكُمْ» بگو آیا شما را به بهتر از همه‌ی آن‌ها آگاه کنم؟

این «قُل» یعنی بگو، که خیلی در قرآن تکرار شده، ابتدا خطاب به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سپس هر مؤمن قرآن خوان که می‌خواهد راه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ادامه بدهد و باید به مردم عصر خود آن مسئله را بگوید.

عرض کردیم اولین نفر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما هم الان وقتی این آیات رو می‌خوانیم اول ایشان به ذهن‌مان می‌آید، این‌جا متوجه می‌شویم که الله در قرآن کریم چه‌قدر شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم را بالا برده:

در قرآن بیش از ۵۰۰ آیه که خیلی صریح و واضح، رسول الله صلی الله علیه و سلم را در صدر قرار دارند وجود دارد. در نماز هم صلوات در تشهد بر رسول الله صلی الله و علیه و سلم وجود دارد. در ایام هفته خصوصاً آخر هفته؛ یعنی شب جمعه و روز جمعه صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و تازه شدن ذکر و یاد ایشان وجود دارد.

در دین اسلام نیز محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء عبادات ویژه معرفی شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان الگو معرفی شده است.

با توجه به نکات ذکر شده ما می‌توانیم به این موارد دست پیدا کنیم: باقی ماندن حب به پیامبر صلی الله علیه و سلم در قلب. باقی ماندن پیوند نزدیکی با رسول الله صلی الله و علیه السلام در دنیا، شخص وقتی این همه پیوند نزدیک با رسول الله داشت دیگر با قرآنی که ایشان از جانب الله آورده هم پیوند نزدیکی برقرار می‌کند و در نتیجه:راحت عمل کردن به فرموده‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم که از جانب الله است.

الگو گرفتن از ایشان، و اصلاً هویت شخص معلوم می‌شود، دیگر آن شخص بی‌ریشه و بی‌سر و ته زندگی نمی‌کند، معلوم می‌شود که تعلقش به کجا وصل می‌شود.