سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 15 / شماره 103 / عوارض خواستنی های مدیریت نشده

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۰۳: عوارض خواستنی‌های مدیریت نشده.

آیه چهاردهم «زین للناس…» آن‌قدر به شخص جهان‌بینی می‌دهد و فکر و بینشش را باز می‌کند که می‌تواند انواع آدم‌ها را ببیند که چطوری خواستنی‌هایشان آن‌ها را فریب می‌دهد و آیه «قل اَؤنبئکم…» و تا دو آیه بعد به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند خودشان را و حتی دیگران را نیز نجات دهند، واقعاً کسی که این آیات رو درک نکرده است به خود و دیگران آسیب می‌زند.

داستان پیامبر یوسف علیه‌السلام و زن عزیز مصر را همه شما می‌دانید، وقتی زن عزیز نتوانست خواسته‌اش را کنترل کند ببینیم چه صدمه‌هایی به خودش و دیگران زد و با وابستگی به یوسف و عشقش نسبت به یوسف علاوه بر اینکه خود زجر کشید یوسف بی‌گناه را متهم به خیانت کرد، تهدید کرد، زن‌ها را جمع کرد و نقشه برایشان کشید و آن‌ها دست‌هایشان را بریدن تا زن عزیز اثبات کند که حق دارد به خواسته‌‌اش برسد، به یوسف برسد، بعد یوسف بی‌گناه را بیش از ده سال به زندان انداختند. یک جوان، یک پیغمبر این همه عمرش را در زندان گذراند.

به خاطر چی؟

به خاطر یک خواسته، چقدر تهمت، غیبت، بدبینی که به خاطر همین ایجاد شد آن هم مدت‌ها و چندین سال جریان پیدا کرد. این مسئله که در قرآن‌کریم به آن اشاره شده و داستان‌های دیگر نیز ما را متوجه می‌کند خواسته‌ها باید مدیریت شوند و اگر مدیریت نشوند چه بلاهایی سر انسان در می‌آید.