سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 15 / شماره 100 / اگر خواسته ها مدیریت نشن چه میشه؟!

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۱۰۰: اگه خواسته‌ها مدیریت نشن چه می‌شه؟!

آیه ۱۴ سوره آل‌عمران: ذکرخواستنی‌ها، که لازمه‌ی زندگی هستند. آیه ۱۵ سوره آل عمران: تقوا پیشه کردن نسبت به خواستنی‌ها و مدیریت آن‌ها. چرا باید خواستنی‌ها را در خود مدیریت کرد؟ زیرا برخی از گناهان مانند: اختلاس، دروغ، دزدی و… به‌خاطر عدم مدیریت همین خواستنی‌هاست؛ مثلاً:

یک آقایی به یک دختر علاقه دارد، ولی از آن دختر جواب منفی می‌شنود، این یک خواستنی است، و این شخص برای رسیدن به این خواستنی ممکن است دست به هر کاری بزند؛ مثل طلسم‌، تهمت به دختر، آزار خواستگاران بعدی، ایجاد مزاحمت و… را انجام دهد که زندگی‌شان را خراب کند و چه بسا دست به نقشه‌های خطرناک بزند که در اثر همین خواسته‌هاست.

البته ممکن است برای خانم هم پیش بیاید، وقتی دختر نمی‌تواند به پسر مورد نظرش برسد، امکان دارد دست به هر کاری بزند این آیه سطح بالایش آقایان هستند و سطح پایین را هم شامل می‌شود پس خانم‌ها هم باید خواستنی‌هایشان را کنترل کنند و نباید برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به هر کاری بزنند.

یا مثلا: آقایی با دختری که عاشقش بوده ازدواج می‌کند و برای رضایت دختر می‌خواهد دنیا را به پایش بریزد و دست به هر کار نامشروعی می‌زند؛ مثل دزدی، اختلاس و… تا مثلاً دنیا را به پای عشق خود بریزد.

ممکن است یک نفر خیلی بچه دوست داشته باشد، ولی بچه‌دار نشود، برای این‌که بچه‌دار شود، دست به کار‌های عجیب و غریب می‌زند. یا برای رفاه بچه به مال مردم دست درازی می‌کند. یا ممکن است یک نفر فرزند پسر دوست داشته باشد، ولی صاحب دختر شود، پس شروع می‌کند به تبعیض، ظلم و بی‌مهری در حق فرزند خود و همسرش، یا برعکس. یا ممکن است آن‌قدر عاشق بچه‌اش است که اگر بنابر تقدیر الهی بچه‌شان از دست رفت دیگر شروع می‌کند به کفر گفتن.

نسبت به پول، طلا، سرویس طلا و جواهرات هم به همین شکل، بعد از به دست آوردن‌شان چه دلقک بازی‌هایی که انجام می‌شود؛ مثل: فیس، تکبر، غرور و… که همه‌مان کم و بیش می‌دانیم.

و آیه می‌گوید که ما موظف هستیم این خواستنی‌های درونی را مدیریت کنیم.