سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 14 / شماره 96 / پویایی و نشاط در زندگی با زُيِّنَ لِلنَّاسِ…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۹۶: پویایی و نشاط در زندگی با زُیِّنَ لِلنَّاس.

آیه «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ…» از سرشت مشترک انسان‌ها صحبت می‌کند؛ میل داشتن نسبت به مواردی که در این آیه ذکر شده؛ مثل زن و فرزند و ثروت و طلا و… در وجود همه‌ی انسان‌ها وجود دارد؛

یعنی چیزهایی در دنیا وجود دارد

که آدم به آن علاقه دارد. ممکن است کسی پیدا شود که میل به همه‌ی این‌ها را در دلش کشته باشد و هیچ چیزی را در دنیا دوست نداشته باشد، ولی به‌صورت طبیعی و غریزی در وجود همه‌ی آدم‌ها وجود دارد، اصلاً مردم با این‌ها و به خاطرشان زندگی می‌کنند.

ترتیب اولویت‌های مردم نیز در آیه به آن توجه شده است:

اول زن: که حُب و عشق نسبت به زن بسیار مشهود است. دوم: فرزند، سوم: ثروت‌های میلیاردی مثل: طلا و نقره، بعد از زن، فرزند آمد، چرا؟ چون مردم به‌خاطر زن و فرزند پول جمع می‌کنند و پول خرج می‌کنند‌. چهارم: اسب و به طور کلی وسیله‌ی سواری که برای مردم بسیار مهم است. پنجم: دام و حیوانات اهلی که خیلی ازمردم دنیا مشغول نگه‌داری این حیوانات هستند.

ششم: کشتزار و مزرعه

کم کم درجه‌ی‌ دوست‌ داشتن از “نساء” تا “حرث” دارد کم‌تر می‌شود و به ترتیب پشت سر هم می‌آید، خداوند این موارد را در وجود انسان گذاشته تا موجب تداوم و پویایی زندگی شود.