سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 14 / شماره 96 / پویایی و نشاط در زندگی با زُيِّنَ لِلنَّاسِ…

 

موضوع ۹۶: پویایی و نشاط در زندگی با زُیِّنَ لِلنَّاس.

 آیه «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ…» از سرشت مشترک انسان‌ها صحبت می‌کند؛ میل داشتن نسبت به مواردی که در این آیه ذکر شده؛ مثل زن و فرزند و ثروت و طلا و… در وجود همه‌ی انسان‌ها وجود دارد؛

یعنی چیزهایی در دنیا وجود دارد که آدم به آن علاقه دارد. ممکن است کسی پیدا شود که میل به همه‌ی این‌ها را در دلش کشته باشد و هیچ چیزی را در دنیا دوست نداشته باشد، ولی به‌صورت طبیعی و غریزی در وجود همه‌ی آدم‌ها وجود دارد، اصلاً مردم با این‌ها و به خاطرشان زندگی می‌کنند.

ترتیب اولویت‌های مردم نیز در آیه به آن توجه شده است: اول زن: که حُب و عشق نسبت به زن بسیار مشهود است. دوم: فرزند، سوم: ثروت‌های میلیاردی مثل: طلا و نقره، بعد از زن، فرزند آمد، چرا؟ چون مردم به‌خاطر زن و فرزند پول جمع می‌کنند و پول خرج می‌کنند‌. چهارم: اسب و به طور کلی وسیله‌ی سواری که برای مردم بسیار مهم است. پنجم: دام و حیوانات اهلی که خیلی ازمردم دنیا مشغول نگه‌داری این حیوانات هستند. ششم: کشتزار و مزرعه

کم کم درجه‌ی‌ دوست‌ داشتن از “نساء” تا “حرث” دارد کم‌تر می‌شود و به ترتیب پشت سر هم می‌آید، خداوند این موارد را در وجود انسان گذاشته تا موجب تداوم و پویایی زندگی شود.