سوره مبارکه فاتحه
شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / آیات 1 الی 22
شماره 47 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / آیات 23 الی 43
شماره 152 الی 263

سوره مبارکه آل عمران / آیات 44 الی 71
شماره 264 الی 370

سوره مبارکه آل عمران / آیات 72 الی 100
از شماره 371 الی 481

آیه 14 / شماره 93 / آیا کلمه ی غیر عربی در قرآن وجود دارد؟

 

موضوع ۹۳: آیا کلمه غیر عربی در قرآن وجود دارد؟

«الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ» یکی از مواردی است که برای مردم زینت داده شده است، و آن را دوست دارند مال و ثروت هنگفت است.

قناطیر: جمع قنطار است و در اصل یک کلمه لاتینی بوده، با تلفظ کینتال و بعد از ورود به زبان عربی تبدیل به قنطار شده است به نقل التحرير والتنويرِ ابن عاشور. در دیکشنری زبان لاتین نوشته “کینتال واحد وزن، معادل ۱۰۰ کیلو گرم” هست.

پس «الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» حکایت از پول‌دار بودن شخص  دارد؛ یعنی انگار به اندازه ۱۰۰ کیلو گرم طلا و نقره دارد.

آیا کلمه غیر عربی هم در قرآن وجود دارد؟ خیر، قرآن به زبان عربی است؛ «بلسان عربی مبین»

منتهی در قرآن کلماتی وجود دارد که قبل از نزول قرآن از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی شده و عرب‌ها از آن‌ها استفاده می‌کردند، تا جایی که جزء زبان‌شان قرار گرفته، بعد قرآن هم از این کلمات استفاده کرده است که الان هم عربی است. در زبان‌های دیگر دنیا چنین مسئله‌ای وجود دارد، مثل زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان ترکی و… این مسئله باعث نمی‌شود که آن زبان مثلاً از فارسی یا انگلیسی بودن خارج شود.

 مثلا: با اینکه واژگان زبان‌های دیگر، وارد زبان فارسی شده‌اند، اما زبان، همان زبان فارسی است؛ این مسئله برای زبان‌ها، عیب محسوب نمی‌شود، بلکه حکایت از پیوستگی و ارتباط بشر با یکدیگر دارد؛ به گونه‌ای که حتی در لغت هم، بده و بستان داشتند.