سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 13 / شماره 90 / شیرینی تأیید الله

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۹۰: شیرینی تأیید الله

«وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ» یک مسئله شیرین و جذابی است. نمی‌دانم چه قدر برای‌مان مهم است که مورد تایید الله باشیم، حداقل در زندگی معمولی خودمان.

البته مورد تایید دیگران بودن هم که خیلی برای‌مان مهم و لذت بخش است. خیلی برایش انرژی می‌گذاریم،  ظاهر و پوشش و وسایل خانه و موبایل و همه این‌ها را تنظیم می‌کنیم برای تایید دیگران؛ نه برای خودمان، نه برای نیاز، چون ذاتاً انسان تایید دیگران را دوست دارد. که البته باید مدیریت شود منتها اگر کارهایمان، خریدهایمان، صحبت‌هایمان تنظیم کنیم که مورد تایید الله باشیم، تبدیل به یک آدم دیگری می‌شویم، از وابستگی در می‌آییم، و روی پای خودمان می‌ایستیم.

چه قدر جالب! الله به پیامبر سلیمان و پیامبر ایوب علیها السلام می فرماید: «نعم العبد» به به! چه بنده خوبی!
چه قدر زیباست که الله به یکی از بندگانش این طور بگوید. این را دوست نداریم؟

البته برای این که مورد تایید الله قرار بگیریم، اصلاً نیاز نیست زندگی‌مان را تعطیل کنیم و دیگر نخندیم، شادی نکنیم، نشاط در زندگی نداشته باشیم و فقط بنشینیم نماز و قرآن بخوانیم، نه اصلا این طور نیست؛ انسان برای این که مورد تایید الله باشد و الله در زندگی‌اش نصرتش بدهد، کافی است که سالم زندگی کند؛ بر اساس فرموده‌های الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حد استطاعتش. کافی است که شخص پیگیر و علاقه‌مند باشد. دیگر آن وسایل و لوازمات خدا در اختیار ما قرار داده، قرآن کریم و سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داریم.