سوره مبارکه فاتحه
آیات 1 الی 7 / شماره 6 الی 46

سوره مبارکه بقره
تفسیر آسان - سوره مبارکه بقره

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 50
آیات 1 الی 9 / شماره 47 الی 73

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 51
آیات 10 الی 15 / شماره 74 الی 104

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 52
آیات 16 الی 22 / شماره 105 الی 151

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 53
آیات 23 الی 29 / شماره 152 الی 194

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 54
آیات 30 الی 37 / شماره 195 الی 237

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 55
آیات 38 الی 45 / شماره 238 الی 270

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 56
آیات 46 الی 52 / شماره 271 الی 307

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 57
آیات 53 الی 61 / شماره 308 الی 337

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 58
آیات 62 الی 69 / شماره 338 الی 367

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 59
آیات 71 الی 77 / شماره 368 الی 393

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 60
آیات 78 الی 83 / شماره 394 الی 425

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 61
آیات 84 الی 91 / شماره 426 الی 449

سوره مبارکه آل عمران / صفحه 62
آیات 92 الی 100 / شماره 450 الی 481

آیه 13 / شماره 89 / این همون آیه و نشانه است…

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی 

موضوع ۸۹: این همان‌ آیه و‌ نشانه است.

عرض کردیم در اسلام اولین جنگ که کافران با وجود این که تعدادشان چند برابر مسلمان‌ها بود ولی شکست خوردند، جنگ بدر بود.

قبل از اسلام هم چنین چیزی اتفاق افتاده؛ مثلاً داستان طالوت و جالوت که در آیه ۲۴۹ سوره بقره گذشت. بعد از جنگ بدر هم جنگ‌های زیادی اتفاق افتاده که کافران با وجود این که حداقل دو برابر مسلمان‌ها بودند ولی شکست خوردند.

در زمان خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و بعد از ایشان، خلفای راشدین و در طول تاریخ، مسلمان‌ها این نصرت‌های الهی را زیاد مشاهده کردند. این همان آیه و نشانه است این همان دلیل است: «قَد كَانَ لَكُم ءَايَةٌ» برای این که همه بدانند کافران هیچ عاقبت خوبی ندارند.

نه در دنیا و نه در آخرت، زیادی و کثرت جمعیت‌شان هم گول‌شان نزند، برعکس مسلمان‌ها اگر پای‌بند کتاب آسمانی باشند و واقعاً «تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ» باشند، خدا نصرت‌شان می‌دهد و عاقبت خوبی در انتظارشان خواهد بود.